Hoppa till sidans innehåll
Hem / Blogg / Hur påverkar alkohol hälsan?

Hur påverkar alkohol hälsan?

Alkohol har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet, vilket ger en känsla av berusning. På sikt kan dock alkoholen försämra minnet och äventyra hälsan i hela kroppen, inte minst din leverhälsa.

Alkohol är ett kontroversiellt ämne. Å ena sidan anses måttlig alkoholkonsumtion förbättra hälsan och skydda mot vissa sjukdomar, medan överkonsumtion anses vara en hälsorisk. I den här artikeln tar vi upp några av alkoholens goda och dåliga hälsoeffekter.

Kort om alkohol

Vad är alkohol?

Alkohol är ett lagligt och mycket vanligt berusningsmedel som bland annat finns i vin, öl och cider. Inom kemin är alkoholer en stor grupp av molekyler, men i dagligt tal används ordet om den etanol som produceras som ett resultat av jäsningsprocesser och ger en berusande effekt när man dricker alkoholhaltiga drycker.

Hur påverkar alkohol kroppen?

Alkohol har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet. Mer specifikt påverkar det signaleringen med neurotransmittorerna GABA och glutamat i hjärnan vilket i sin tur har effekter på alltifrån humöret till kognition och vakenhet.

Alkoholkonsumtion leder ofta till förändringar i humöret och till minskade hämningar. Vid högre doser kan det leda till sluddrigt tal och även till medvetandeförlust. Vissa personer blir mer aggressiva och får ett mer oförutsägbart beteende av alkohol. Vid hög konsumtion kan man även drabbas av karaktärsförändringar, försämrat omdöme och flera andra problem.

Hur påverkar alkohol levern?

Levern är kroppens reningsverk. Den tar hand om och avlägsnar en rad skadliga ämnen från kroppen. Bland annat är det levern som förbränner den alkohol som konsumeras. Långvarig eller intensiv alkoholkonsumtion stör förbränningsprocessen och ökar risken för leversjukdom.

Alkohol kan orsaka levercirros och hepatit

Långvarig alkoholkonsumtion kan leda till ärrbildning i levern, så kallad levercirros eller skrumplever. När levern är skadad blir den sämre på alla sina uppgifter och kan inte längre avlägsna giftiga ämnen från kroppen, vilket leder till mycket allvarliga hälsoproblem.

Kraftig konsumtion kan även orsaka alkoholhepatit (inflammation i levern), ett akut och potentiellt dödligt tillstånd.

Hur påverkar alkohol matsmältningen?

Överdriven alkoholkonsumtion kan förändra funktionen av de matsmältningsenzymer som produceras av bukspottskörteln och på sikt leda till pankreatit (bukspottkörtelinflammation). Överkonsumtion kan även påverka tarmarna och kan leda till irritabel tarm och stört vitaminupptag.

Hur påverkar alkohol blodsockret?

Bukspottkörteln producerar hormonerna insulin och glukagon som kroppen använder för att hålla blodsockret under kontroll. Alkohol kan störa både leverns och bukspottkörtelns funktion och även orsaka bestående skador på dessa organ.

När leverns och bukspottskörteln funktion störs kan man drabbas av både för högt blodsocker (hyperglykemi) och för lågt blodsocker (hypoglykemi). Båda dessa tillstånd är potentiellt allvarliga och ger negativa hälsoeffekter.

Diabetiker och alkoholkonsumtion

När blodsockernivåerna störs kan man drabbas av många symtom, till och med medvetslöshet i allvarligare fall. Diabetiker och andra personer med sjukdomar som påverkar blodsockret är extra känsliga och bör vara försiktiga när det gäller alkoholkonsumtion.

Hur påverkar alkohol hjärta och blodkärl?

Alkohol påverkar både hjärta, blodkärl och lungor eftersom det påverkar blodtryck och blodfetter. Generellt löper stordrickare större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än andra. Kvinnor är extra känsliga för just denna effekt då de löper större risk än män att utveckla en hjärtsjukdom på grund av alkoholkonsumtion.

Alkoholkonsumtion kan bland annat leda till:

Hur påverkar alkohol sexuell hälsa?

Även om alkoholen tar bort hämningar så har den över lag en negativ effekt på den sexuella hälsan. Män som dricker mycket kan drabbas av erektionsproblem och alkoholkonsumtion kan även hindra produktionen av könshormoner vilket sänker ens libido.

Kvinnor som dricker mycket kan sluta menstruera och risken att drabbas av infertilitet på grund av alkohol är därför högre hos kvinnor än hos män.

Dricka under graviditet?

Även en måttlig alkoholkonsumtion kan orsaka problem i fosterutvecklingen och missfall. Man bör därför inte konsumera alkohol under en pågående graviditet.

När man dricker alkohol under graviditeten löper det ofödda barnet risk att utveckla fetal alcohol syndrome disorder (FASD). Det är en sjukdom som orsakar inlärningssvårigheter, långvariga hälsoproblem, emotionella störningar och fysiska avvikelser hos barnet.

Hur påverkar alkohol immunförsvaret?

Hög konsumtion av alkohol försvagar immunförsvaret vilket höjer risken för att drabbas av infektioner. Alkoholkonsumtion leder också till högre risk för vissa typer cancer, exempelvis i matstrupen och levercancer.

Hur påverkar alkohol vikten?

Alkohol i sig är mycket energirikt och innehåller många kalorier, dessutom innehåller alkoholhaltiga drycker socker och annat som är energirikt. Att dricka för mycket kan i sig därför leda till övervikt och fetma, även om kosten i övrigt är bra. Det bästa sättet att gå ner i vikt i ett sådant läge kan därför vara att sluta dricka.

Alkohol och näringsbrist

Motsatt problem kan också uppstå. Alkoholkonsumtion kan även orsaka undervikt och undernäring eftersom det kan leda till att man inte tar hänsyn till del normala matmönstren och glömmer av att äta regelbundna måltider.

Hur påverkas skelett och muskler?

Långvarig alkoholkonsumtion leder till ett svagare skelett vilket ökar risken för benbrott, som dessutom på grund av alkoholen läker långsammare. Musklerna påverkas också av alkoholkonsumtion och långvarigt drickande kan ge både muskelsvaghet och kramper.

Alkohol och låggradig inflammation i kroppen

Låggradig inflammation i kroppen, som sällan ger märkbara symtom, är kopplat till en ökad risk för att utveckla en rad sjukdomar med tiden. Denna inflammation är ofta skapad av olika livsstilsfaktorer och kan därför åtgärdas med hjälp av livsstilsförändringar. Alkohol är en av flera riskfaktorer för låggradig inflammation, några andra är:

Hur påverkar alkoholkonsumtion hjärnan?

Alkohol har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet och minskar därigenom kommunikationen mellan hjärnan och kroppen.

Det märks exempelvis av genom de samordningsproblem som uppstår i kroppen vid alkoholkonsumtion. Talet kan bli sluddrigt, balansen försämrad och överdriven konsumtion kan även ge stickningar och domningar i händer och fötter.

Alkohol kan påverka minnet

Alkohol gör det också svårare att bilda långtidsminnen. Det blir också svårare att tänka klart och fatta rationella beslut under alkoholpåverkan. Efter långvarig konsumtion kan de delar av hjärnan som ansvarar för känslor och kontroll skadas. Eftersom alkoholen har dessa och flera andra effekter är det förbjudet att köra bil efter att ha druckit.

Långvarig alkoholkonsumtion kan leda till Wernicke-Korsakoffs syndrom

Långvarig och kraftig alkoholkonsumtion kan leda till att man utvecklar det neuropsykiatriska tillståndet Wernicke-Korsakoffs syndrom. Minnet påverkas, i vissa fall leder det till demens. Man kan också drabbas av allmän förvirring, motoriska problem och ögonproblem.

Stordrickare bör vara uppmärksamma på tiamin (vitamin B1)

Alkoholorsakad vitaminbrist (vitamin B1) bidrar till Wernicke-Korsakoffs syndrom och även brist på B12, B6 och magnesium är vanligare hos stordrickare. Dricker man mycket alkohol är det därför extra viktigt att få i sig dessa näringsämnen.

Vitamin B12-nivån i just din kropp, och många andra värden, kan du själv mäta genom en hälsokontroll via blodprov.

Hur påverkar alkohol humöret?

Alkohol kan leda till ett försämrat humör. Det beror på att det kan minska lagren av serotonin i hjärnan. Serotonin är en signalmolekyl vars nivåer är en av flera faktorer som tros vara kopplade till humör och välbefinnande. När serotoninnivåerna sjunker höjs risken för dåligt humör och på sikt depression.

Hur påverkar alkohol sömnen?

Alkohol kan orsaka minskad sömnkvalitet och på sikt kan drickande leda till sömnlöshet. Efter en så kallad ”blöt kväll” är det inte ovanligt att det känns som om man inte sovit alls, även om man sovit över åtta timmar.

Alkohol för att somna?

Vissa upplever att alkoholen hjälper en att somna på kvällen. Men även om det hjälper en att somna på kvällen kan det leda att man är tröttare på morgonen. Detta eftersom alkoholen ger en försämrad sömn som helhet då det sänker sömnkvaliteten.

Vanan kan också på sikt orsaka andra hälsoproblem i kroppen, inte minst levern tar skada av långvarig alkoholkonsumtion.

Vad är en måttlig alkoholkonsumtion?

En måttlig alkoholkonsumtion innebär en konsumtion där risken att utveckla skador relaterade till alkoholen är låg. Rekommendationer som tagits fram gäller för en genomsnittlig frisk vuxen person, individuella faktorer påverkar var just din nivå för lågriskkonsumtion ligger.

Personer med dålig hälsa, låg kroppsmassa och hög ålder lider exempelvis högre risk än andra för skada av alkoholkonsumtion.

Riskgränser för alkoholkonsumtion hos vuxna 

All alkoholkonsumtion är förenad med en risk för försämrad hälsa, men risken blir högre desto mer alkohol man konsumerar. Det är också förenat med högre risk för skador att dricka mycket alkohol på en gång snarare än lite varje gång.

Generellt gäller rådet att ”ju mindre desto bättre”, specifika rekommendationer saknas i Sverige eftersom vad som är en riskfylld nivå skiljer sig från individ till individ.

Läs gärna Systembolagets resonemang kring detta.

Lågriskkonsumtion

Även om det inte finns fastslagna nivåer är en generell rekommendation från en svensk forskargrupps rapport 2018 att dricka färre än tio standardglas per vecka och inte mer än tre standardglas per tillfälle.

Ett standardglas motsvarar 33cl starköl, ett glas vin eller 4cl sprit.

Riskgräns för minderåriga

Det finns ingen fastställd riskgräns för minderåriga utan i stället rekommenderas att unga inte dricker alls. Detta eftersom alkohol har en stark effekt på både den kognitiva och fysiska utvecklingen under tillväxten.

När ska man vara särskilt uppmärksam på sin alkoholkonsumtion?

Det är aldrig bra att överkonsumera alkohol, men i vissa situationer är det särskilt viktigt att vara uppmärksam på sin egen konsumtion. Exempelvis om:

Vad är alkoholberoende?

Alkoholkonsumtion kan hos vissa personer med tiden leda till ett alkoholberoende vilket är både skadligt för hälsan och svårt att bli av med. Det kan vara en kombination av psykologiska, sociala och rent fysiska faktorer som bidrar till beroendet.

Alkoholmissbruk kan också leda till abstinensbesvär, ibland är dessa så svåra att det krävs hjälp från vården för att kunna sluta.

Vad är symtom på abstinens från alkohol?

Symtom på abstinens som kan uppstå när man försöker att sluta dricka är bland annat:

Har man druckit under mycket lång tid kan det till och med vara farligt att sluta tvärt utan medicinsk hjälp, bland annat behöver man ofta ge tiamin (vitamin B1) i samband med att man slutar dricka.

Tips: 3 viktiga värden som påverkar kondition och uthållighet


 [AR3]Inklusive stycket nedanför

Ferritin och järnbrist
Artikel

Ferritin och järnbrist

Ferritin är ett protein som kroppen använder för att lagra järn. Genom att mäta sina nivåer av ferritin får man därför en bild av kroppens järnnivåer, har man låga ferritinnivåer indikerar det järnbrist. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

  • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

  • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

  • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

  • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

  • För både privatpersoner och företag

  • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

  • Läkare granskar alla resultat

  • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

  • Första provsvaren oftast inom några timmar

  • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr