Hoppa till sidans innehåll
Hem / Blogg / 10 symtom som kan tyda på vitamin B12-brist

10 symtom som kan tyda på vitamin B12-brist

Vitamin B12

Den viktigaste av B-vitaminerna är vitamin B12, eftersom den livsviktiga celldelningen inte kan ske när det råder brist. Utan celldelning kan nya celler inte bildas och då kan en rad kroppsliga och neurologiska symtom uppstå.

Vilka är symtomen på vitamin B12-brist?

Vitamin B12-brist är förknippat med en mängd olika symtom, några vanligare exempel är:

 1. Anemi (blodbrist)
 2. Påverkan av nervsystemet
 3. Muskelsvaghet
 4. Nedsatt känsel
 5. Minnesproblem
 6. Smärta
 7. Depression

Mindre vanliga symtom på vitamin B12-brist kan vara:

Anemi (blodbrist) på grund av B12-brist

Det vanligaste sjukdomstillståndet vid B12-brist är anemi, som också kallas blodbrist. Vid anemi har man brist på röda blodkroppar och blodet blir därför sämre på att transportera syre.

Den typ av anemi som orsakas av B12-brist kallas för megaloblastisk anemi eftersom de röda blodkropparna är mycket större än normalt. Vanliga symtom på anemi är exempelvis:

Neurologiska symtom på grund av B12-brist

Utöver anemi är ett annat vanligt symtom på B12-brist neurologisk påverkan. Vitamin B12 medverkar vid bildningen av “myelin”, ett ämne som isolerar nervcellernas elektriska ledningar.

Förenklat kan man säga att myelin fungerar lite som plasten runt en elledning i vanliga elkablar. Vid minskad myelinbildning blir nervcellernas elektriska ledningsförmåga nedsatt och nervsystemet fungerar sämre. Man kan då exempelvis drabbas av symtom som:

Orsaker till lågt vitamin B12-värde

De vanligaste orsakerna till Vitamin B12-brist är en ensidig kost med lågt innehåll av B12 eller dåligt upptag av B12 i tarmen. Vitamin B12 finns framför allt i animaliska livsmedel så veganer och vegetarianer som inte planerar sin kost löper extra stor risk för B12-brist.

vitamin b12 brist

Nedsatt upptag i tarmen kan orsakas av en rad sjukdomar i mag-tarmkanalen, av läkemedel vid diabetes och protonpumphämmare som Omeprazol vid exempelvis sura uppstötningar. Dessutom blir upptaget sämre med åldern.

Varför mäta sitt B12-värde?

Bristen uppstår oftast långt innan man märker av symtom och dessutom utvecklas symtomen succesivt över lång tid när de väl visar sig. Genom att mäta sina nivåer av vitamin B12 i blodet kan även små brister upptäckas, ofta redan innan några symtom uppstår.

Du kan alltså själv se till att äta mer av B12-rika livsmedel eller kosttillskott och undvika problem med B12-brist. En obehandlad B12-brist kan med tiden även leda till bestående problem så det är viktigt att man upptäcker den så tidigt som möjligt.

B12-nivåer mäter du enkelt genom en av Vitals hälsokontroller.

Ska jag mäta mitt B12-värde?

Personer som gynnas mest av en mätning är de som lider högre risk för brist och därför bör vara särskilt uppmärksamma på sina B12-nivåer. Exempelvis kan följande grupper gynnas extra mycket av en B12-mätning:

Hur kan man korrigera vitamin B12-brist?

Brist på vitamin B12 kan korrigeras med ett ökat upptag i de allra flesta fall. Genom ökad konsumtion av B12-rika livsmedel eller med hjälp av B12-tillskott kan man korrigera och förebygga B12-brist.

Vid vissa tarmsjukdomar är förmågan att ta upp B12 så pass sänkt att ett ökat intag inte räcker för att korrigera bristen. Man kan då erhålla vitamininjektioner direkt in i blodet från sjukvården som tillgodoser ens vitaminbehov.

Hur kan jag ta reda på min vitamin B12-nivå?

Nivån av vitamin B12 kan mätas med ett enkelt blodprov och ger en god bild av huruvida man har brist eller inte. Du kan beställa test av vitamin B12 och även flera andra värden som påverkar din hälsa utan läkarremiss i Vitals hälsokontroller.

Vill du fördjupa dig i ämnet? Läs mer om hur vitamin B12 fungerar i kroppen.


CRP (C-reaktivt protein)
Artikel

CRP mäter inflammationsnivån i kroppen

C-reaktivt protein, eller förkortningen CRP är ett protein som produceras av levern. Nivåerna av CRP i blodet stiger kraftigt vid inflammatoriska tillstånd som bland annat kan orsakas av sjukdomar och infektioner.

Ferritin och järnbrist
Artikel

Ferritin och järnbrist

Ferritin är ett protein som kroppen använder för att lagra järn. Genom att mäta sina nivåer av ferritin får man därför en bild av kroppens järnnivåer, har man låga ferritinnivåer indikerar det järnbrist. 

Kommentarer till detta inlägg är stängda

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr