Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Testosteron – det manliga könshormonet

Testosteron – det manliga könshormonet

Testosteron är det viktigaste könshormonet hos män och mängden testosteron har en avgörande effekt på ens hälsa och välbefinnande.

Testosteron i korthet

 • Testosteron påverkar utvecklingen av manliga könsdrag som skäggväxt och mörkt röstläge, främjar spermieproduktion samt bidrar till den sexuella driften under tonåren
 • Brist på testosteron visas ofta som minskad sexlust och impotens
 • Testosteron är ett hormon vars produktion man effektivt kan påverka med sin livsstil
 • Några kilos viktminskning kan ofta hjälpa till att höja testosteronnivåerna

Vad är testosteron?

Testosteron är ett könshormon som finns hos både män och kvinnor. Män har betydligt högre testosteronnivåer jämfört med kvinnor och testosteron kallas därför även för det manliga könshormonet.

Det är testosteron som gör att typiska manliga drag utvecklas, som till exempel skäggväxt och muskeltillväxt.

Ökar hos män efter puberteten

Före puberteten har pojkar lika mycket testosteron som flickor. Under puberteten ökar utsöndringen av manligt könshormon avsevärt hos pojkar och det är under denna tid som unga killar under puberteten utvecklar manliga drag som skäggväxt, mörk röst och muskeltillväxt.

Testosteron fortsätter sedan att kontinuerligt utsöndras från testiklarna under hela livet hos en man.

Testosteronproduktion sker främst i testiklarna hos män och i äggstockarna och binjurebarken hos kvinnor. Denna produktion kontrolleras av hypofysens (en körtel som är del av hjärnan) luteiniserande hormon (LH).

Vad har testosteron för uppgift?

Testosteron påverkar utvecklingen av manliga egenskaper, spermieproduktion och sexlust. Det påverkar också ben- och muskelmassa, fettlagring och produktion av röda blodkroppar. Testosteronnivåerna påverkar också humöret och andra aspekter av ens psykologiska mående.

Ett lågt testosteronvärde kan bland annat orsaka sexuella funktionsstörningar, som erektionsproblem och minskad sexuell lust. Sexuell lust eller avsaknad av den påverkas dock även av flera andra faktorer än testosteron.

Vilka referensvärden gäller för testosteron (S-testo)?

Testosterons referensvärden är olika för män och kvinnor eftersom män normalt har betydligt högre nivåer av testosteron.

Referensvärden för testosteron (S-Testo) hos män

Referensvärdet för testosteron (S-Testo) hos män är 10–38 nmol / l.

Referensvärden för testosteron (S-Testo) hos kvinnor

Referensvärdet för testosteron (S-Testo) hos kvinnor är 0,4–2,0 nmol / l.

Observera att exakta referensvärden kan variera något mellan olika regioner i Sverige, och mellan olika laboratorier som utför en provtagning.

Vad innebär ett förhöjt värde?

Hos män kan höga testosteronnivåer orsakas av testosteronbehandling eller hormonproducerande tumörer och hos yngre pojkar kan det bero på en tidig pubertet.

Ett högt värde av testosteron är i sig inte ett problem men det kan indikera att man lider av ett sjukdomstillstånd på annan plats i kroppen som kan påverka hälsan negativt.

Hög nivå hos kvinnor

Kvinnor upplever ibland överproduktion av testosteron, vilket kan leda till oregelbundna menstruationer och ökad hårväxt. Orsaker till hög testosteronproduktion kan bero på polycystiskt ovariesyndrom (PCO), testosteronproducerande tumörer i äggstockarna och binjurarna samt vissa läkemedel.

Vad innebär ett lågt värde?

testosteronvarde

Hos män som har passerat tonåren innebär en minskning av testosteronnivåerna inte nödvändigtvis något negativt. Dock är symptom som erektil dysfunktion, aptitlöshet, depression, trötthet och minskad sexuell lust associerade med minskade testosteronnivåer även om de också kan ha flera andra orsaker.

Upplevs symtom samtidigt som testosteronnivåerna är låga bör därför behandling övervägas. Dock så kan även viktminskning ofta hjälpa till att höja testosteronnivåerna för de som är överviktiga.

Kvinnor kan också drabbas av för lågt testosteronvärde men det är ett ovanligt tillstånd. Det kan exempelvis orsakas av dysfunktion i äggstockar och binjurar eller vissa typer av läkemedel. Även hos kvinnor gäller att behandling kan övervägas om symtom som minskad sexlust och trötthet uppstår i samband med lågt testosteron.

Vad kan vara orsakerna till lågt testosteron hos män?

Låga testosteronnivåer hos män kan uppstå som en följd av vissa sjukdomar och kan även bero på ärftliga faktorer. Den vanligaste orsaken till testosteronbrist är dock livsstil och övervikt.

Minskade testosteronnivåer kan orsakas av:

Minskade testosteronnivåer med åldern

När män åldras minskar utsöndringen av testosteron så smått med tiden. Koncentrationsminskningen börjar vid 45 års ålder och fortsätter vanligen gradvis vidare.

Även flera långvariga sjukdomar sänker mängden testosteron i blodet. Behandling av sjukdomen gör ofta att testosteronnivåerna återgår till det normala i sådana fall.

Vilka är symtomen på lågt testosteron?

Symptomen på lågt testosteron hos en man beror på ålder. En störning av testosteronproduktionen som uppstår före puberteten förhindrar utvecklingen av mansspecifika egenskaper (såsom skäggväxt, mörkare röstläge och sexuell funktion). Inte heller spermieproduktionen börjar utan testosteron.

Efter puberteten manifesteras testosteronbrist som minskad sexlust och impotens. Bröst kan också växa, musklerna försvagas och humöret kan försämras.

Testosteronbrist kan associeras med en mängd allmänna symtom som trötthet, sömnstörningar, depression och minskad sexlust. Kvinnor kan också drabbas av symtom som minskad sexlust och trötthet som följd av testosteronbrist men symtomen är sällan lika uttalade som hos män.

Varför testa sitt testosteronvärde?

Särskilt i de fall där man känner av symtom som kan uppstå från testosteronbrist eller förhöjda testosteronnivåer finns det ett värde i att testa sitt testosteronvärde.

Skulle det visa sig att man har avvikande värden kan man förbättra sitt testosteronvärde och även sitt mående med både livsstilsförändringar och medicinering (enligt läkares rekommendationer).

Testosteronmätning hos män

Testosteronvärdet mäts med ett vanligt blodprov. Det är alltid viktigt att diskutera betydelsen av testosteronvärdet, och eventuellt möjlig behandling med din läkare.

Det är inte alltid helt enkelt att tyda laboratorieresultaten eftersom den optimala nivån testosteron skiljer sig mellan individer. En eventuell testosteronbrist bedöms utifrån symptom och uppmätta testosteronnivåer.

Ett enstaka lågt testosteronvärde räcker inte för att avgöra om det är testosteronbrist som kräver annan behandling än livsstilsförändringar. Orsaken och betydelsen av testosteronvärdet måste fastställas av andra laboratorietester.

Testosteronmätning hos kvinnor

Hos kvinnor kan testosteronnivåer mätas när testosteronöverproduktion misstänks, till exempel för att undersöka om man lider av sjukdomstillståndet hirsutism som ger överdriven skäggväxt hos kvinnor.

Man testar också testosteron vid misstänkt virilism (utöver hirsutism även utveckling av flertalet manliga drag som mörkare röstläge och tillbakabildning av bröst) samt för att undersöka polycystiskt ovariesyndrom.

Dessutom kan testosteronmätning användas för att undersöka brister i produktion av olika binjure-hormon och även för att upptäcka vissa hormonproducerande tumörer.

Varför mäter man testosteronnivåer?

Mätning av testosteronvärde görs främst för att fastställa orsaken till sexuell dysfunktion hos män, såsom erektionssvårigheter och avsaknad av sexuell lust.

Dessutom kan mätningen användas för att undersöka eventuell manlig infertilitet, pubertetsstörningar och gonadal insufficiens, dvs. hypogonadism (testosteronbrist).

Man kan inte fastställa testosteronbrist enbart efter provresultat utan dessa sammanvägs med eventuella symptom vid bedömning.

Variation av testosteronvärde under dygnet

Mäns testosteronproduktion fluktuerar över dygnet. Testosterontestets referensvärden är baserade på morgonvärden, när testosteronnivåerna i blodet är som högst. Provet bör därför tas mellan klockan 7-10.

Hur kan jag påverka mina testosteronnivåer?

Det finns flera faktorer som du själv kan påverka kopplat till testosteron.

Vad påverkar testosteronproduktionen?

Övervikt och framför allt bukfetma bidrar till att minska produktionen av testosteron och är den främsta orsaken till testosteronbrist.

Andra orsaker till testosteronbrist kan inkludera medfödda orsaker, sjukdomar eller användning av anabola steroider. Överdriven alkoholkonsumtion minskar också testosteronnivåerna.

Åldrande är normalt förknippat med en minskning av testosteronproduktionen men testosteronbrist kan förekomma hos män i alla åldrar.

Hur kan man höja sina nivåer av testosteron?

Testosteron är ett hormon vars produktion effektivt kan påverkas av din egen livsstil. Följande kan hjälpa till att höja testosteronnivåerna:

Testosteronbehandling

Man kan behandla testosteronbrist genom att tillföra testosteron antingen med injektioner eller med gel som appliceras på huden. Testosteronbehandling minskar dock kroppens egen testosteronproduktion, vilket man bör beakta särskilt om man planerar att skaffa barn.

Testosteronbehandlingar kan endast erhållas med läkares recept och behandlingens effekt följs upp genom regelbunden mätning av testosteronnivåerna.

Sjukdomstillstånd

Vissa sjukdomstillstånd gör att man inte kan få testosteronbehandling. Testosteronbehandling kan inte användas om en person diagnostiserats med prostatacancer eller höggradig godartad prostatahyperplasi (förstorad prostata).

Testosteronbehandling kan också påverka kolesterolnivåerna negativt och öka hematokritnivån (koncentrationen av röda blodkroppar i blodet).

Hur vanligt är testosteronbrist?

Förekomsten av testosteronbrist är mycket svår att uppskatta och det finns ingen statistik. Det är inte heller klart hur vanligt testosteronbrist är i olika åldersgrupper. För att det ska kategoriseras som testosteronbrist behövs både onormalt låga nivåer av testosteron och symtom.

Hypogonadism eller testosteronbrist

Hypogonadism är ett tillstånd där könsorganen inte tillverkar nog med testosteron och man därför ser testosteronbrist.

Testosteronsekretion är tätt reglerad i flera steg och avbrott kan uppstå på många punkter i regleringskedjan. Alla dessa avbrott kan leda till hypogonadism med påföljande testosteronbrist.

Kan uppstå innan puberteten

En störning i regleringen av testosteron kan uppstå före puberteten. I sådana fall är det möjligt att testosteronproduktionen inte startar alls. Om en störning i testosteronregleringen börjar i vuxen ålder försämras produktionen av testikelhormon.

Testosteronbrist kan orsakas av sjukdomar som skadar testiklarna. Exempelvis kan kryptorkism (medfödd missbildning av testiklar), testikelinflammation och testikelcancer alla leda till testosteronbrist.

Minskad testosteronproduktion kan också kopplas till en medfödd könskromosomstörning som kallas Klinefelters syndrom.

Koppling till hypofysen i hjärnan

Försämrad testikelfunktion kan också kopplas till nedsatt funktion hos hypofysen, en körtel i hjärnan. Hypofysen kan skadas av tumörer, andra sjukdomar i området eller operation av hypofysen. Störningar i hypofysens funktion kan leda till att produktionen av luteiniserande hormon (LH) upphör, vilket stör testosteronproduktionen i testiklarna.

Brist på testosteron i ung ålder kan leda till att utvecklingen av manliga drag som mörk röst och skäggväxt uteblir vid puberteten. Om testosteronbrist uppstår i vuxen ålder kan det leda till minskad sexlust och impotens.

Långvarig testosteronbrist kan leda till håravfall, muskelsvaghet och ökad risk för osteoporos (benskörhet). Betydande testosteronbrist leder också till minskad spermieproduktion och infertilitet.

Vad orsakar en mans brist på sexlust?

En bristande sexlust hos män kan orsakas av testosteronbrist. Faktorer som kan påverka testosteronproduktionen negativt och orsaka brist på testosteron är till exempel:

Upplever man minskad sexlust i kombination med någon eller flera av faktorerna listade ovan kan det vara värdefullt att testa sina testosteronnivåer. Tänk dock på att det finns flera möjliga orsaker till minskad sexlust, varav testosteronbrist är endast är en.Blog

Hur påverkar alkohol hälsan?

Alkohol har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet, vilket ger en känsla av berusning. På sikt kan dock alkoholen äventyra hälsan i hela kroppen.

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr