Hoppa till sidans innehåll
Fosfat är nödvändigt för bildandet av ben och tänder

Sätt ihop ett eget testpaket

Här kan du skräddarsy en egen hälsokontroll genom att lägga till individuella tester

LÄGG TILL ENSKILDA TEST TILL DIN BESTÄLLNING

Du kan lägga till individuella tester till färdiga hälsokontroller eller sätta ihop ditt eget testpaket.

SÖK EFTER TESTER

Du kan begränsa sökresultatet genom att välja en eller flera kategorier

SÖKRESULTAT

190 kr

Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande status av olika celler i blodet. Samtliga av Vitals hälsokontroller innehåller B-Blodstatus eftersom det är en av de mest grundläggande analyserna och används av våra läkare för att screena och göra en helhetsbedömning av allmän hälsostatus.

190 kr

Järn behövs för att transportera syre i kroppen. Normala järnnivåer förhindrar anemi (blodbrist) och behövs för att hålla sig pigg och frisk. Både låga och höga järnvärden kan vara skadliga för hälsan. 

190 kr

Ferritin är ett bra mått på kroppens järndepåer. Låga nivåer kan vara ett tecken på järnbrist, vilket kan påverka bland annat uthållighet, humör och allmänt välbefinnande.

190 kr

Glukos är samma sak som blodsocker och är kroppens huvudsakliga energikälla. Glukosvärdet mäter mängden glukos som finns i blodet vid en viss tidpunkt. 

190 kr

HbA1c (långtidsblodsocker), visar din långsiktiga blodsockernivå.  HbA1c -värdet anger nivån av glukos i blodet under de senaste två till tre månaderna.

190 kr

ASAT (aspartataminotransferas) är ett av de värden som ger dig en indikation på hur din lever mår. Värdet är intressant vid misstanke om, samt uppföljning av, leversjukdomar.

LDL, även kallat det “onda” kolesterolet, transporterar blodfetter såsom kolesterol i kroppen. LDL transporterar det mesta av kolesterolet i blodet till vävnaderna, men också till väggarna i artärerna. Överskott av kolesterol blir kvar i blodomloppet och kan byggas upp i artärernas väggar, vilket leder till förträngningar.

190 kr

ALAT (alaninaminotransferas) är ett av de värden som ger dig en indikation på hur din lever mår. Genom att mäta ALAT och ASAT kan man ofta upptäcka och förebygga leversjukdomar i ett tidigt stadium.

HDL-kolesterol kallas även det goda kolesterolet. Den viktigaste funktionen för HDL är att ta bort överskott av kolesterol från kroppen. Regelbundna mätningar av kolesterolet och livsstilsförändringar kan användas för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

190 kr

Folat eller folsyra, också kallat vitamin B9. Det är en bra idé att hålla koll på sina folatnivåer, särskilt om man tillhör en riskgrupp för folatbrist.

490 kr

D-vitamintestet är för dig som vill få insikt i dina D-vitaminnivåer. Det är extra viktigt för oss nordbor att ha koll på nivåerna under det mörka höst- och vinterhalvåret. D-vitamin behövs för immunförsvar och förebyggande av osteoporos (benskörhet).

190 kr

PSA-test via blodprov för dig som vill få insikt i dina PSA-nivåer. Kan ge dig möjlighet att upptäcka och behandla prostatacancer i tidigt skede. Endast för män över 40 år. 

P-CRP, högkänsligt (C-reaktivt protein) är en riskmarkör för hjärt- och kärlsjukdomar. CRP och högkänsligt CRP (hsCRP) är samma prov som båda mäter mängden CRP i blodet, de använder dock olika mätmetoder där Hs-CRP kan mäta lägre nivåer. 

Magnesium behövs för att musklerna ska fungera bra och för att skelettet ska hålla sig starkt. Personer med en hög nivå av fysisk aktivitet behöver vara uppmärksamma på att få i sig tillräckligt med magnesium. 

190 kr

Kalcium är ett mineral vars behov varierar med åldern. Tillräckliga nivåer av kalcium i blodet är essentiellt för god skelettstyrka, välfungerande muskler och nervsystem.

190 kr

GT är ett av standardproverna vid undersökning av leverns och gallvägarnas hälsa, särskilt vid misstanke om alkoholrelaterade hälsoproblem.

ALP är förkortningen för enzymet alkaliskt fosfatas som framför allt finns i lever, gallvägar och ben. Det är därför vanligt att mäta ALP när leverns, de tillhörande gallvägarnas samt skelettets hälsa undersöks.

190 kr

Albumin produceras i levern och har två viktiga funktioner – att reglera kroppens vätskenivåer samt att transportera viktiga näringsämnen till kroppens vävnader.

Vital hälsokontroll Total Plus inkluderar 35 värden och är en extra omfattande hälsokontroll för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa.

290 kr

Zink är ett livsviktigt spårämne som bland annat främjar hårväxt, hudhälsa och fertilitet. Mängden zink bör undersökas vid misstänkt brist.

190 kr

CRP (C-reaktivt protein), eller snabbsänkan som provet också kallas, är ett protein som produceras av levern. Nivåerna av CRP i blodet stiger kraftigt vid inflammatoriska tillstånd som bland annat kan orsakas av sjukdomar och infektioner.

Kreatinkinas (P-CK) är ett enzym som finns i muskelceller, vars aktivitet är högst i tvärstrimmiga muskler, hjärtmuskel och hjärna. Utöver dessa finns kreatinkinas i centrala nervsystemet och tarmväggen. En kreatinkinasanalys utförs om man misstänker att celler som innehåller kreatinkinas har skadats, till exempel på grund av muskelskador. 

Vital hälsokontroll Kvinna inkluderar 38 värden och är en extra omfattande hälsokontroll för dig som vill ha en ännu djupare insikt i hur din kropp mår och större möjligheter att göra bättre val för att förbättra din hälsa.

190 kr

Urat (urinsyra) är en restprodukt i kroppen. En hög koncentration av urat kan orsaka kristallbildning i leder vilket i sin tur kan leda till gikt.

Vital hälsokontroll Man inkluderar 36 värden och är en omfattande hälsokontroll för dig som vill veta mer om din kropps välmående. Du får svar på bland annat järn, kolesterol, långtidssocker och PSA (män över 40 år).

190 kr

Kortisol är ett stresshormon som bildas i binjurarna och har flera viktiga funktioner. Kortisol reglerar exempelvis blodflödet, sömnen och ämnesomsättningen.

100 kr1990 kr

 

Vital hälsokontroll Premium Man är Vitals mest omfattande hälsokontroll och inkluderar 41 värden som ger dig viktig information om hur din kropp mår. Hälsokontrollen innehåller värden för vitaminer, järn, hjärta samt lever- och  njurfunktion.

Vital hälsokontroll Premium Kvinna är Vitals mest omfattande hälsokontroll och inkluderar 41 värden som ger dig viktig information om hur din kropp mår. Hälsokontrollen innehåller värden för vitaminer, järn, hjärta samt lever-, njur- och sköldkörtelfunktion.

190 kr

Urea är en restprodukt som bildas när kroppen bryter ner aminosyror och proteiner. Genom att analysera urea kan man få en uppfattning om njurfunktionen.

190 kr

Fosfat är den näst vanligaste mineralen i kroppen och är livsviktigt för människor. Fosfat deltar i cellernas energiproduktion, reglering av syra-basbalansen i kroppen och är en del av cellmembranets struktur.

190 kr

Klorid (kloridjon Cl-) är en elektrolyt precis som kalium och natrium. Tillsammans med andra elektrolyter verkar klorid för att kroppens celler ska fungera på ett bra sätt och för reglering av kroppens vätske- och saltbalans via njurarna.

Hälsokontroll Sport Kvinna inkluderar 31 värden som visar vad du kan förändra i dina levnadsvanor för att förbättra din kondition och uthållighet. Genom att göra hälsokontroll Sport ger du dig själv de rätta förutsättningarna för att optimera dina värden och din träning.

Vital hälsokontroll Energi inkluderar 20 värden som ger dig information om hur din kropp mår. Med hälsokontroll energi kan du upptäcka eventuella brister som kan vara orsaken till låg energinivå. När din kropp är i balans kommer du få mer energi.

Hälsokontroll Sport Man inkluderar 30 värden som visar vad du kan förändra i dina levnadsvanor för att förbättra din kondition och uthållighet. Genom att göra hälsokontroll Sport ger du dig själv de rätta förutsättningarna för att optimera dina värden och din träning.

Vital Hälsokontroll Vegan inkluderar 22 värden som ger dig information om hur din kost påverkar dina värden. Du får svar på bland annat blodstatus, järn, magnesium, D-vitamin, vitamin B12, zink och kalcium. Får du i dig tillräckligt med vitaminer & mineraler? 

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

  • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

  • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

  • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

  • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

  • För både privatpersoner och företag

  • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

  • Läkare granskar alla resultat

  • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

  • Första provsvaren oftast inom några timmar

  • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

90 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr