Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Kolesterol handlar om dina blodkärls hälsa
Kolesterol

Kolesterol handlar om dina blodkärls hälsa 

Kolesterolvärdet anger den totala mängden kolesterol i kroppen. Kolesterolet utför viktiga funktioner i kroppen men ett för högt värde kan innebära en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

I den här artikeln kan du läsa om kolesterol, dess referensvärden samt kolesterolets betydelse för hur du mår.  

Kort om kolesterol (totalkolesterol) 

 • Människokroppen producerar kolesterol på egen hand, men det erhålls till viss del också via mat. 
 • Genom att mäta mängden totalt kolesterol får du också reda på vilken mängd bra och dåligt kolesterol du har
 • Den vanligaste orsaken till högt kolesterol är en kost som innehåller för mycket mättat fett, men även genetiska faktorer spelar stor roll. 
 • Regelbunden kontroll av kolesterolet, samt att hålla kolesterolet på bra nivåer, är viktiga steg för att hålla en människa frisk och för att kroppen ska fungera bra. 

Vad är kolesterol? 

Kolesterol är en lipid, ett fettlösligt ämne som finns naturligt i varje cell i kroppen. Människokroppen producerar kolesterol på egen hand, men du får också i dig kolesterol genom mat. 

Kroppen kan inte bryta ner kolesterol. Det elimineras istället från kroppen genom att levern utsöndrar kolesterol i gallan, antingen som rent kolesterol eller omvandlat till gallsyror. En del av kolesterolet utsöndras i avföringen och en del absorberas från tarmen tillbaka till blodomloppet. 

Det finns bra och dåligt kolesterol, och om dessa förblir på normala nivåer är kolesterol ett viktigt ämne för kroppen. 

Förhöjt kolesterol ökar bland annat risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar samt risken för att drabbas av hjärtinfarkt. 

Totalkolesterol – den totala mängden i blodet 

Som namnet antyder kan totalkolesterol mätas genom att mäta den totala mängden kolesterol i blodet. Totalkolesterol säger dock inte så mycket om kroppens fettmetabolism (kroppens omvandling av fett till energi). Därför är det viktigare att bestämma vilket kolesterol som är onormalt. Det kolesterol som finns inuti LDL-lipoproteinet är vad som anses vara dåligt kolesterol

Kolesterolmätning kan avgöra hur mycket LDL som finns i blodet, vilket under ogynnsamma förhållanden fastnar vid artärväggarna och kan täppa till dem. Mätningen tar också reda på hur mycket bra kolesterol (HDL-kolesterol) som finns i kroppen. 

Dessutom kan du också mäta mängden triglycerider. Triglycerider är fetter som cirkulerar i blodet och som är en viktig energikälla för kroppen. 

De olika typerna av kolesterol  

Kolesterol är olösligt i vatten, så det kan inte transporteras i blodomloppet som sådant. Kolesterol behöver först bli vattenlösligt genom att bindas till transportproteiner, eller lipoproteiner, för att kunna cirkulera genom kroppen. 

Lipoproteiner innehåller fyra komponenter: kolesterol, triglycerid, fosfolipid och protein. 

Totalt mänskligt kolesterol är indelat i klasser som skiljer sig åt i funktion, storlek, densitet och sammansättning. 

VLDL

VLDL kan beskrivas som lipoproteiner med mycket låg densitet. Levern producerar VLDL-kolesterol och släpper ut det i blodomloppet. VLDL för triglycerider till fettvävnaden. VLDL- och LDL är dåligt kolesterol eftersom de kan bygga upp blockeringar i artärerna. 

LDL

LDL bär majoriteten av blodets kolesterol och tillåter kolesterol att tas upp av kroppens vävnader. Överskott av kolesterol finns kvar i blodomloppet och kan byggas upp i artärernas väggar, vilket leder till förträngningar. Detta kolesterol kallas också malignt, eller dåligt kolesterol. 

HDL

HDL är lipoproteiner med hög densitet. HDL transporterar kolesterol bort från vävnader och artärväggar tillbaka till levern, där det bryts ner. Detta kolesterol  kan kallas bra kolesterol. 

Mäta kolesterol 

Mängden och typen av kolesterol kan mätas genom blodprov. Mätningen av totalt kolesterolvärde undersöker alltså nivån av kolesterol i blodet. 

Mätningen av kolesterol (lipider eller fettvärden) kan bestå av olika delar, vanliga värden som analyseras är: 

Referensvärden för kolesterol 

Referensvärden för respektive befolkningsgrupp är enligt listorna nedan.

Totalkolesterol

BefolkningsgruppEnhet: mmol/L
0-<1 år 2,4-5,3 
1-14 år 2,7-5,9 
15-17 år flickor 2,4-6,0 
15-17 år pojkar 2,5-5,4 
18-30 år 2,9-6,1 
31-50 år 3,3-6,9 
Över 50 år 3,9-7,8 

LDL-kolesterol 

BefolkningsgruppEnhet: mmol/L
0-<1 år 0,8-3,5 
1-17 år 1,3-4,0 
18-31 år 1,2-4,3 
31-50 år 1,4-4,7 
Över 50 år 2,0-5,3 

HDL-kolesterol 

Befolkningsgrupp Enhet: mmol/L
0-14 år 0,7-1,9 
15-17 år flickor 0,6-2,2
15-17 år pojkar 0,7-1,8 
Över 18 år kvinnor 1,0-2,7 
Över 18 år män 0,8-2,1 

Triglycerider 

BefolkningsgruppReferensvärde (millimol per liter)
0-<1 år 0,59-2,6 mmol/L
1-17 år 0,43-2,8 mmol/L
Över 18 år 0,45-2,6 mmol/L

Varför undersöks kolesterolvärdet? 

Överskott av kolesterol byggs upp i blodkärlens väggar och kan orsaka förträngningar eller blockeringar där. Förhöjt kolesterol är en stor riskfaktor när det kommer till andra sjukdomar. 

Regelbunden mätning av kolesterol och att hålla kolesterolet på normala nivåer är viktigt för att hålla en person frisk. 

Vad säger en kolesterolmätning? 

Mätning av totalt kolesterol kan användas för att avgöra om en person är i riskzonen för allvarliga sjukdomar orsakade av förhöjt kolesterol. Resultaten kan också användas för att bedöma vilken typ av åtgärder som behövs (förstärka egenvård, förändrade kostvanor eller starta medicinering) för att minska risken att utveckla allvarliga sjukdomar. Livsstilsförändringar kan också påverka kolesterolnivåerna. 

Dessutom kan totalkolesterol mätas för att se om en kolesterolsänkande medicin har varit tillräckligt effektiv. 

Att tänka på vid mätning av kolesterolvärde 

Vad orsakar högt kolesterol? 

Den vanligaste orsaken till högt kolesterol (av det dåliga kolesterolet LDL) är en kost med mycket mättat fett (även kallat hårt fett). Exempelvis grädde, smör, ost, choklad, fett kött och korv är livsmedel som kan bidra till ett högt kolesterol.  

Genom att undvika mättade fetter, träna tillräckligt och undvika övervikt kan du påverka mängden och kvaliteten på totalt kolesterol i kroppen. Använd helst mjuka fetter som exempelvis olivolja. 

Om det finns för mycket LDL-kolesterol i kroppen, kan det uppstå förträngningar i artärerna och leda till exempelvis hjärtinfarkt eller stroke / hjärnblödning. Därför är det viktigt att ta högt kolesterol på allvar och att regelbundet undersöka kolesterolnivåerna. 

Vilka är riskfaktorerna vid högt kolesterol? 

Förhöjt kolesterol är också associerat med faktorer som inte går att råda över. Dessa inkluderar ålder, kön och ärftliga faktorer. 

Förhöjt kolesterol kan också orsakas av andra orsaker

Kolesterol kan också höjas av andra anledningar, till exempel:  

Dessutom sänker rökning HDL-kolesterol (det goda kolesterolet). Att sluta röka är därför alltid en bra idé. 

Symtom på högt kolesterolvärde 

Högt kolesterol är en riskfaktor för att utveckla andra, allvarliga sjukdomar, men det orsakar vanligtvis inga symptom i sig. Således kan högt kolesterol sällan upptäckas på annat sätt än genom att mäta värdena i ett blodprov som testas i laboratorium. 

Regelbundna blodprov hjälper till att upptäcka förhöjt kolesterol så att rätt behandling kan sättas in. 

Hur kan högt kolesterolvärde behandlas? 

Förhöjt kolesterol är ofta livsstilsrelaterat, så att sänka det börjar med förändringar i kost och livsstil. 

Kolesterolets negativa effekter kan förvärras i kombination med andra skadliga faktorer som rökning, högt blodtryck och för lite motion. 

Att sänka kolesterolvärdet 

Om en frisk person inte har några andra riskfaktorer, såsom ärftliga sjukdomar och kolesterolnivåer förblir på den rekommenderade nivån, bör det huvudsakliga fokuset vara att sänka kolesterolet genom kost- och livsstilsförändringar. 

Risken för att drabbas av negativa hälsoeffekter på grund av för högt kolesterolvärde är störst hos personer som redan har diagnostiserats med artärsjukdom eller diabetesrelaterade sjukdomar. I dessa fall kan det bli nödvändigt att starta medicinering för att sänka kolesterolet. 

Du bör alltid prata med läkare om du är orolig för din hälsa eller om du har ett högt kolesterolvärde i kombination med andra riskfaktorer. 

Kost vid högt kolesterol 

Diet kan påverka kolesterolnivåerna i blodet, särskilt LDL-kolesterol. Nedanstående tips hjälper dig att förebygga och behandla förhöjt kolesterol. 

Särskilt fokus bör läggas på mängden och typen av fett i kosten. Fett i maten är huvudsakligen bra, när det till större delen är mjukt fett. 

Du kan börja i liten skala genom att ersätta produkter som innehåller mycket hårt fett med produkter som innehåller till exempel mjuka vegetabiliska fetter samt se till att kosten har en varierad, färgstark och fiberrik mat. 

Vanliga källor till hårt fett (med mycket dåligt kolesterol) inkluderar: 

Mängden hårt fett kan minskas genom att byta från animaliskt fett till mjukt vegetabiliskt fett, vilket erhålls från till exempel vegetabiliska oljor. Ett bra exempel på detta är olivolja . 

Öka mängden mjukt fett

Tips som hjälper dig att minska mängden hårt fett och öka mängden mjukt fett i din kost: 

Behandling av högt kolesterol med medicinering 

Medicinering övervägs om kost- och livsstilsförändringar inte ger tillräcklig minskning av kolesterol. 

Förutom kolesterolnivåer påverkas tidpunkten för behandling av bland annat: 

FH-sjukdom drabbar runt 5% av befolkningen 

FH-sjukdom, eller familjär hyperkolesterolemi, är en kolesterolhöjande sjukdom som orsakas av ett genfel.  

FH-sjukdomen är en av de vanligaste ärftliga sjukdomarna och drabbar ungefär 5 % av befolkningen. Vid FH är kolesterolvärdet ofta över 10 mmol/l, men värdet kan också vara lägre. Kost och livsstil påverkar inte kolesterolnivån om personen har den här sjukdomen. Sjukdomen behandlas därför istället med medicinering. Om den inte behandlas kan sjukdomen bland annat orsaka tidig kranskärlssjukdom.hdl kolesterol mat
Artikel

HDL – det goda kolesterolet

HDL-kolesterol kallas även för det “goda” kolesterolet, då höga HDL-värden bland annat kan minska risken för hjärt-och kärlsjukdomar.

Kommentarer till detta inlägg är stängda

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr