Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Alkohol påverkar hälsan på många sätt
Alkohol

Alkohol påverkar hälsan på många sätt

Alkohol har en förlamande effekt på centrala nervsystemet under berusning och kan efter långvarig användning försämra minnet och äventyra hälsan.

Alkohol

 • Alkohol förlamar centrala nervsystemet.
 • Alkohol har mestadels negativa hälsoeffekter, men enligt vissa studier tros måttlig användning vara bra för hälsan.
 • Alkohol påverkar hela nervsystemet.

Vad är alkohol?

Alkohol är ett lagligt berusningsmedel i Sverige. Alkohol finns till exempel i cider, vin och öl. När vi pratar om den dryck som gör en berusad och som man dricker, pratar vi oftast om etanol, det vill säga etylalkohol, som skapas som ett resultat av en jäsningsprocess. Förutom etylalkohol finns det andra alkoholer, såsom sockeralkoholer.

Hur påverkar alkohol kroppen?

Alkohol påverkar främst genom att förlama det centrala nervsystemet. Den påverkar funktionen hos GABA- och glutamat-neurotransmittorer i hjärnan. Den påverkar också nervsystemets övergripande funktion.

Alkoholberusning manifesterar sig som en förändring i humöret och en minskning av hämningar. Att dricka mycket alkohol kan leda till sluddrigt tal och, vid mycket höga doser, till och med medvetslöshet.

Hos vissa människor leder alkohol till ökad aggression och oförutsägbarhet. Konstant stor alkoholkonsumtion kan resultera i karaktärsförändringar, förlust av omdöme och andra problem. Detta gäller dock främst riskbruk av alkohol.

Hur påverkar alkohol matsmältningen och vävnaderna?

Överdriven alkoholkonsumtion kan förändra funktionen av matsmältningsenzymer som produceras av bukspottkörteln. Detta kan leda till pankreatit på lång sikt.

Konstant överanvändning kan orsaka symtom som till exempel irritabel tarm. Dessutom påverkar alkohol absorptionen av de flesta vitaminer.

Hur påverkar alkohol levern?

Levern är det organ som avlägsnar skadliga ämnen från kroppen. Dess uppgifter inkluderar också förbränning av alkohol. Långvarig alkoholkonsumtion stör förbränningsprocessen. Detta ökar risken för leversjukdomar och inflammationer samt fettlever.

En lever som är ärrad av alkohol kallas cirrotisk lever. När levern är ärrad kan den inte effektivt avlägsna giftiga ämnen från kroppen. Levercirros kan också orsakas av övervikt, vilket i sin tur kan orsakas av överdriven alkoholkonsumtion.

Hur påverkar alkohol blodsockret?

Bukspottkörteln producerar insulin för kroppen. Insulin hjälper till att hålla glukosen, eller blodsockret, normalt.

Om alkohol stör de normala funktionerna i bukspottkörteln och levern kan blodsockret lätt bli för lågt. Detta kan leda till hypoglykemi.

Alkohol kan också förhindra bukspottkörteln från att producera insulin, vilket leder till högt blodsocker som förknippas med diabetes, hyperglykemi.

För lågt eller högt blodsocker orsakar många symtom. Personer med diabetes och lågt blodsocker bör undvika att dricka stora mängder alkohol.

Alkohol och låggradig inflammation

Till riskfaktorerna för tyst inflammation i kroppen hör rökning, brist på motion, stress, överdriven alkoholkonsumtion, stillasittande under dagen, näringsfattig kost, för lite sömn och dålig sömnkvalitet, åldrande, övervikt och midjefett.

Tyst inflammation kan effektivt påverkas av livsstilsförändringar, som att minska eller sluta alkoholanvändningen helt och hållet.

Hur påverkar alkohol det centrala nervsystemet?

Alkohol förlamar centrala nervsystemet. 

Alkohol minskar kommunikationen mellan hjärnan och kroppen. Detta orsakar problem med koordinationsförmågan. Balansen kan försämras. Därför är körning under påverkan av alkohol förbjuden.

Eftersom alkohol skadar centrala nervsystemet resulterar överdrivet drickande i en känsla av domning och stickningar i händer och fötter.

Alkohol gör det också svårt att skapa långtidsminnen. Det blir svårt att tänka klart och fatta rationella beslut. Med tiden kan de områden i hjärnan som är ansvariga för känsloliv och kontroll också skadas.

Kronisk och tung alkoholkonsumtion kan leda till Wernicke-Korsakoffs syndrom, vilket påverkar minnet. En brist på tiamin, eller vitamin B1, bidrar till utvecklingen av syndromet, men å andra sidan kan det också behandlas med tiamin.

De som konsumerar mycket alkohol måste vara uppmärksamma inte bara på tiamin, utan också på intaget av vitaminerna B12 och B6, eftersom alkohol kan påverka deras absorption.

Alkoholens inverkan på humöret

Alkohol sänker humöret. Den kan minska serotoninnivåerna i hjärnan. Serotonin är en signalsubstans vars koncentration antas vara förknippad med humör och depression. Naturligtvis studeras depression från andra perspektiv än bara serotonin, och dess utveckling påverkas inte bara av serotonin utan också av andra faktorer.

Den kemiska effekten av alkohol, särskilt efter ett tillstånd av berusning, kommer sannolikt att sänka humöret. Detta leder på lång sikt till utveckling av depression och, vid kortvarig användning, till sämre humör dagen efter att man har druckit.

Den negativa inverkan på humöret beror inte bara på den kemiska effekten av alkohol, utan också på att alkoholen starkt påverkar sömnen och initiativförmågan. Under berusning kan man också göra saker som man senare ångrar, vilket sedan sänker humöret.

Vad är alkoholberoende?

Vissa människor som konsumerar mycket alkohol blir alkoholberoende. Beroendet kan vara psykiskt, fysiskt eller socialt.

Abstinenssymtomen är en indikation på alkoholberoende. Baksmällans symptom är också abstinenssymtom, men missbrukare har svårare abstinenssymtom. Ju allvarligare abstinenssymtomen är, desto mer sannolikt är det att medicinsk hjälp behövs för att få drickandet att sluta.

Vilka är abstinenssymtomen för alkohol?

Abstinenssymtomen för alkohol inkluderar:

Hur påverkar alkohol cirkulationssystemet?

Alkohol påverkar hjärtat och lungorna. Personer som dricker mycket har en högre risk för hjärtsjukdom än personer som inte dricker. Risken är större för kvinnor än för män.

Alkohol kan till exempel orsaka:

Hur påverkar alkohol sexuell hälsa och fertilitet?

Även om alkohol tar bort hämningar, försämras den sexuella hälsan. Män som dricker mycket upplever erektionsproblem. Alkohol komplicerar också bildandet av könshormoner och sänker libido.

Kvinnor som dricker mycket kan sluta menstruera. Risken för infertilitet är större för kvinnor än för män. Även måttlig alkoholkonsumtion under graviditeten rekommenderas inte, eftersom alkohol kan orsaka för tidig förlossning eller missfall, liksom många fosterproblem.

Om modern dricker alkohol under graviditeten kan det ofödda barnet utveckla FASD (fetal alcohol syndrome disorder). Tillståndet gör att barnet får inlärningssvårigheter, långvariga hälsoproblem, känslomässiga problem och fysiska avvikelser.

Hur påverkar alkohol ben och muskler?

Långvarig alkoholkonsumtion försvagar benen.

Alkohol ökar sannolikheten för benfrakturer och saktar ner benläkningen. I musklerna framstår det som muskelsvaghet och kramper.

Alkoholens inverkan på motståndskraften

Tungt drickande sänker immunförsvaret. Kroppen kan då inte effektivt bekämpa infektioner och virus. Dessutom ökar alkohol risken för flera typer av cancer.

Hur alkoholanvändning påverkar viktkontrollen

Alkohol innehåller rikligt med kalorier. Sockerdrycker har flest kalorier, men alkohol i sig är också näringsfattig och tät i kalorier.

Tung alkoholkonsumtion kan leda till övervikt. I sådana fall kan annat ätande vara i ordning, men alkoholen ger för många kalorier. Därför kan det enda sättet att gå ner i vikt vara att sluta dricka.

Å andra sidan kan alkoholkonsumtion, särskilt hos missbrukare, leda till undervikt och undernäring om normal kost inte intas vid sidan om alkohol.

Hur alkohol påverkar sömn och vakenhet

Alkohol stör sömnen, och stor konsumtion kan leda till sömnlöshet. Efter att ha druckit alkohol en kväll kan det kännas som att man inte har sovit alls även om man har sovit tillräckligt många timmar.

Även om en liten mängd alkohol på kvällen kan förbättra sömnen hos vissa människor, upphävs denna effekt eftersom man kan vakna på natten. Även om man sover ända till morgonen, försämrar även en liten mängd alkohol sömnkvaliteten och minskar djupsömnen.

Vad är måttlig alkoholkonsumtion?

Måttlig alkoholkonsumtion är användning där sannolikheten för olika skador är låg. Personen måste alltså hålla sig inom gränserna för användning som sannolikt inte kommer att skada hens hälsa.

Riskgränserna bestäms av genomsnittet, det vill säga de gäller för en medelstor, frisk vuxen person. Det finns ingen säker riskgräns för minderårigas alkoholanvändning, eftersom alkohol allvarligt försämrar utvecklingen av kognitiva och fysiska egenskaper i växande ålder.

I Sverige är de högsta riskgränserna för alkoholkonsumtion för en i grunden frisk och medelstor person följande:

 Per vecka
Män14 standardglas
Kvinnor9 standardglas
(standardglas: fyra cl sprit, tio cl vin, 33 cl starköl)

Dessa gränser gäller den högsta risknivån, vilket innebär att det inte är frågan om en mängd som man säkert kan dricka. Gränserna för låg risk, dvs. måttlig alkoholkonsumtion, är betydligt lägre.

När bör särskild uppmärksamhet ägnas åt alkoholkonsumtion?

levervärde, ALAT
Artikel

ALAT och leverhälsa

Levern bearbetar och bryter ner farliga ämnen. ALAT visar hur levern mår, förhöjda värden indikerar leverskada.

Insulinresistens är en metabolisk störning som är starkt förknippad med fetma, typ 2-diabetes, hypertoni och hjärt- och kärlsjukdomar.
Artikel

Insulinresistens

Insulinresistens är en metabolisk störning som är starkt förknippad med fetma, typ 2-diabetes, hypertoni och hjärt- och kärlsjukdomar.

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr