Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Insulinresistens
Insulinresistens

Insulinresistens

Insulinresistens är en metabolisk störning som är starkt förknippad med fetma, typ 2-diabetes, hypertoni och hjärt- och kärlsjukdomar.

Insulinresistens

 • Insulin är ett hormon som utsöndras av bukspottkörteln.
 • Insulinresistens innebär att målvävnadens respons på insulin har försvagats.
 • Insulinresistens har blivit ett mycket vanligt fenomen.
 • Den påverkas särskilt av ohälsosamma levnadsvanor, såsom övervikt, för lite motion samt knapp och oregelbunden sömn

Insulinets uppgifter i kroppen

Insulin är ett hormon som utsöndras av bukspottkörteln. Det reglerar energimetabolismen och låter kroppen använda socker, eller glukos, som energikälla. Med näringen erhålls socker till exempel från kolhydrater. Insulinets uppgift är att lagra socker i kroppens vävnader som muskler, fettvävnad och lever (nedan kallade “målvävnader”) och därigenom sänka blodsockret till normala nivåer efter en måltid.

Insulinets motsatta hormon är glukagon. Glukagon utsöndras också från bukspottkörteln, och dess uppgift är att frigöra glukos från vävnaderna till blodet när blodsockret är lågt.

Insulinkänslighet och insulinresistens

Insulinkänslighet avser förmågan hos insulinets målvävnader att känna igen ordern som ges av insulinet att utnyttja glukosen i blodomloppet. När blodets glukosnivåer är höga producerar bukspottkörteln insulin och målvävnaderna uppmanas att ta in mer glukos. Om insulinkänsligheten minskar förstår målvävnaderna inte att blodsockret är högt och blodsockret fortsätter att stiga. När insulinkänsligheten minskar talar vi om insulinresistens.

Vad är insulinresistens?

Insulinresistens innebär att målvävnadens respons på insulin har försvagats. Då kan insulinets målvävnader inte ta emot glukos normalt från blodomloppet efter en måltid. Därför behövs mer insulin än vanligt för att överföra glukos från blodet till cellerna.

Insulinresistens uppstår när tillgången på energi i kroppen överstiger energibehovet hos vävnadsceller när blodsockret stiger. Då skapas ett tillstånd av stress i kroppen och insulinets effektivitet som hormon minskar, vilket leder till ett inflammatoriskt tillstånd. Det inflammatoriska tillståndet försvagar insulinkänsligheten ytterligare och predisponerar för viktökning. Överskottet av glukos omvandlas till fett och aminosyror som leder till viktuppgång.

Vad orsakar insulinresistens?

Utvecklingen av insulinresistens är ett mycket komplext fenomen. Genetiska riskfaktorer kan emellertid nämnas som en faktor, eftersom genmutationer kan orsaka att insulinreceptorn fungerar onormalt. Insulinreceptorn är det ställe i vävnaden som insulinet binder sig till och kan därmed påverka målvävnaden. Således kan insulinresistens vara ärftlig.

Insulinresistens har blivit ett mycket vanligt fenomen. Den påverkas särskilt av ohälsosamma levnadsvanor, såsom övervikt, för lite motion samt knapp och oregelbunden sömn.

Hur kan man påverka insulinkänsligheten och insulinresistensen?

Även om insulinresistens inte enkelt kan verifieras genom analys av ett specifikt värde, är det värt att förhindra dess utveckling genom att ha hälsosamma levnadsvanor. Det har också visat sig att regelbunden motion, särskilt styrketräning, kan förbättra insulinkänsligheten i musklerna och levern och därmed förhindra utvecklingen av insulinresistens.

Dessutom förbättrar regelbunden motion blodsockerbalansen, har en positiv effekt på viktkontroll och blodets fettvärden, och förhindrar därmed också utvecklingen av insulinresistens. De extra fettcellerna i kroppen bidrar nämligen till utvecklingen av insulinresistens.

En kvinna hoppar i trampolinen
Artikel

Ferritin och järnbrist

Ferritin är ett protein som kroppen använder för att lagra järn. Genom att mäta sina nivåer av ferritin får man därför en bild av kroppens järnnivåer, har man låga ferritinnivåer indikerar det järnbrist. 

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr