Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Stress – symtom, behandling och stresshantering

Stress – symtom, behandling och stresshantering

Stress blir hälsofarligt om den stressiga livssituationen är långvarig, det vill säga blir kronisk.

Stress

 • Stress är skadligt när den varar länge.
 • Långvarig stress belastar både kroppen och sinnet.
 • Man kan lära sig hantera stress, och det finns hjälp att få.

Vad är stress?

Stress uppfattas ofta som en sinnesbelastande faktor som beror på livssituationen. Stress kan förknippas med både psykiska och kroppsliga symtom och sjukdomar. Lite stress är bra för oss och får oss att fungera. Men att fortsätta med en stressig livssituation under lång tid är inte bra för hälsan. Många lider av kronisk stress i något skede av livet, utan att ens veta om det.

Långvarig stress belastar både kroppen och sinnet. Vi kan stå emot stress upp till en viss punkt, men om situationen varar länge, kan den leda till allvarligare konsekvenser.

I en stressituation utsöndrar kroppen kortisol.

Vilka är symtomen på stress?

Symtomen på stress är mycket olika och individuella. Symtom på stress kan vara exempelvis huvudvärk, spänningar i nacken och axlarna, samt andra symtom i olika delar av kroppen. Stress påverkar bland annat förmågan att fungera och koncentrera sig. Människor reagerar individuellt på stress och det kan orsaka symtom som påverkar kroppen eller sinnet.

På grund av stress kan vi bli lättretade och reagera argt till och med på våra närmaste. Regleringen av känslomässiga reaktioner blir svårare när man är stressad. Från att ha varit glada och mottagliga blir vi rent av fientliga, slutna, aggressiva och irriterade.

Stress kan också manifestera sig på huden eller till exempel som problem med tarmarna och matsmältningen. Många hud- och magproblem är relaterade till stress, och deras symtom förvärras med stress. Till exempel är irritabel tarm ett stressrelaterat tillstånd i tarmen. Symtomen kan lindras med stresshantering.

I vissa fall kan symtomen på stress gå obemärkt förbi då de antas vara en del av det normala livet. Trots detta kan situationen vara mycket stressande för kroppen och det är viktigt att alla lär sig att känna igen sina egna gränser och tillgången på resurser innan det är för sent.

Det kan ofta också vara svårt att urskilja om det är för mycket stress, utmattning, depression eller någon annan faktor som påverkar sinnets och kroppens allmänna välbefinnande.

Vilka är de fysiska symtomen på stress?

Vilka är de psykiska symtomen på stress?

Vad orsakar stress?

Stress kan orsakas av många olika faktorer och är ofta summan av flera faktorer.

Stress kan orsakas av både yttre och inre orsaker. Exempel på yttre orsaker är: familj och relationer, arbete, ekonomi och större livsförändringar. Exempel på inre faktorer är: personlighet, livsstil, hälsa och personliga förväntningar.

Stress eller utbrändhet?

Arbetslivets ökande krav orsakar mer och mer stress. Gränsen mellan normal stress och utmattning kan vara svår att urskilja på egen hand.

Arbetsrelaterad stress kan uppkomma till följd av olika faktorer såsom krävande arbetsuppgifter, långa arbetsdagar eller en känsla av osäkerhet gällande förväntningarna på en som anställd.

Utbrändhet är ett tillstånd som uppstår vid långvarig stress och innefattar symtom som trötthet, utmattning, cynism gentemot arbetet och minskad professionell självkänsla. Utbrändhet klassificeras inte som en sjukdom, men det ökar risken för andra hälsotillstånd och sjukdomar. Utbrändhet kan öka risken för depression, sömnstörningar, alkohol- och drogmissbruk, stressrelaterade fysiska sjukdomar, olycksfall och nedsatt arbetsförmåga.

Hur påverkar stress hälsan?

Stress förvärrar och kan även orsaka flera sjukdomar. Den långvariga exponeringen för stress kan leda till försämring eller uppkomst av olika sjukdomar. Exempelvis påverkar stress minnessjukdomar, sömnstörningar och kroppens inflammatoriska tillstånd. Dessutom har stress en negativ inverkan på matsmältningen, tarmfunktionen och immuniteten, och kan ge upphov till problem som huvudvärk och hudsjukdomar.

Utöver detta kan långvarig stress påskynda kroppens biologiska åldrande.

Stress – när ska man söka vård?

Om symtomen på stress kvarstår, är det klokt att söka behandling. Vid behandling av kronisk stress och trötthet är det viktigaste att vila och återhämta sig. Att identifiera vilka faktorer som orsakar stress eller vilka förändringar som har skett i exempelvis livsstil eller arbetsförhållanden spelar en avgörande roll. Förutom att vila kan långsiktig stresshantering främjas genom stöd från nära och kära, professionell terapi och ibland genom genomgripande livsförändringar.

Kortsiktiga strategier för att minska stress kan vara effektiva vid akuta behov; till exempel kan andningsövningar vara till hjälp före en stressframkallande situation, såsom en offentlig prestation. Genom regelbunden repetition av sådana övningar kan kroppen lära sig att hantera och anpassa sig till stressiga situationer över tid.

Förebyggande av stress

I vardagen är det möjligt att förebygga stress genom att ta hand om sina levnadsvanor. Att äta hälsosamt och varierat, prioritera tillräcklig sömn samt regelbunden motion, både vardagsmotion och mer strukturerad träning, är avgörande för att kroppen och sinnet ska fungera optimalt och kunna återhämta sig.

När det gäller människorelationer är det viktigt att överväga om de ger positiv energi eller snarare kräver för mycket av ens resurser. Destruktiva relationer bidrar inte till välmåendet i det långa loppet, och ibland kan det vara befriande att avsluta sådana relationer.

Stressnivån kan också påverkas genom att förändra sitt tankesätt. Ofta orsakas stress av överdriven oro för framtiden eller en överdriven återblick på det förflutna. Att bekymra sig över “tänk om”-scenarier kan skapa onödig oro för framtiden, medan att fastna i det förflutna leder bort från nuet. Att hantera sina tankar är en viktig del av att hantera stress, även om det kan kräva träning. Negativa tankar om sig själv och sina förmågor kan också vara en källa till stress i olika delar av livet. Genom att utveckla en positivare inställning till sig själv och livet i allmänhet kan man minska denna typ av stress.

Akuta stressreaktioner

När man talar om stress är det bra att skilja mellan olika begrepp. I vardagsspråket talar vi vanligtvis om stress när vi menar en långvarig stressig livssituation. Vi går härnäst igenom vad som menas med en akut stressreaktion och senare vad det posttraumatiska stressyndrom innebär.

En akut stressreaktion uppstår i samband med en traumatisk upplevelse eller ett hot om en sådan situation. Traumatiska upplevelser inkluderar bland annat dödsfall, allvarliga sjukdom eller skador, bilolyckor, våld, våldtäkt, misshandel, naturkatastrofer, tortyr och skador i krig, eller en risk för dessa.

Symtomen på en akut stressreaktion varierar från person till person. Dissociativa symtom kan upplevas under och efter en traumatisk händelse. Dissociativa upplevelser inkluderar minskad medvetenhet om miljön, en subjektiv känsla av avtrubbning och avskildhet, frånvaro av känslomässiga reaktioner, att uppleva sig själv eller sin omgivning som främmande samt dissociativ minnesstörning, det vill säga en oförmåga att komma ihåg saker relaterade till traumat.

Ju mer chockerande händelsen är, desto mer sannolikt är det att en akut stressreaktion kommer att inträffa. Vid akuta stressreaktioner varar symtomen i minst två dagar och upp till fyra veckor. Om symtomen varar längre än en månad är det frågan om posttraumatiskt stressyndrom.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom uppstår i samband med en traumatisk upplevelse eller hotet om en traumatisk upplevelse.

Den traumatiska situationen orsakar intensiv rädsla och skräck. Aktivering av det autonoma nervsystemet (hjärtklappning, ökat blodtryck, svettning) kan inträffa under eller efter händelsen, vilket ökar risken för att utveckla posttraumatiskt stressyndrom.

PTSD-symtomen inkluderar återkommande ångest, minnesbilder och mentala bilder av händelsen, samt känslor och drömmar om den traumatiska händelsen. På grund av dessa förekommer också olika kroppsliga symtom. Personen försöker ofta undvika att prata om den traumatiska situationen och minnena. Tillståndet kan orsaka konstant vakenhet, manifesterad som svårigheter att somna, nattliga uppvaknanden, irritabilitet, koncentrationssvårigheter och lättskrämdhet.

Om symtomen av posttraumatisk stress kvarstår eller förvärras, är det viktigt att söka hjälp från en psykolog eller en specialiserad behandlingsenhet. Långvarig PTSD ökar risken för andra psykiatriska sjukdomar såsom depression, sömnstörningar och alkoholism. Symtomen på PTSD varierar från person till person. För att ställa en diagnos krävs att symtomen har varit närvarande under minst en månad. Annars kan det handla om en akut stressreaktion.

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr