Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / ALAT och leverhälsa
levervärde, ALAT

ALAT och leverhälsa

Levern är kroppens största inre organ och har flera viktiga funktioner i kroppen. Sjukdomsprocesser i levern hinner ofta pågå länge innan de ger märkbara symptom. Genom att mäta levervärden som ALAT kan man ofta upptäcka och förebygga dessa sjukdomar i ett tidigt stadium.

Kort om ALAT

 • Levern är livsviktig eftersom den bearbetar och bryter ner farliga ämnen i kroppen
 • ALAT visar hur levern mår, förhöjda värden indikerar leverskada.
 • Alkoholkonsumtion, bukfetma och olika leversjukdomar ökar levervärdena.
 • Leverns hälsa kan främjas genom att minska alkoholkonsumtionen, äta varierat och träna regelbundet.

Leverns många viktiga funktioner

Levern är kroppens största inre organ och väger hos en frisk person mellan 1–1,5kg. Den är placerad högst upp i buken på höger sida, precis under diafragman och innanför de nedre revbenen.

Levern har många funktioner i kroppen, totalt är den involverad i över 500 olika kroppsfunktioner. Det är därför lätt att förstå att en frisk och välfungerande lever behövs för att vi människor ska må bra.

Livsstil kan påverka leverns hälsa. Alkoholkonsumtion, övervikt (särskilt bukfetma) samt högt intag av snabba kolhydrater och mättat fett ökar leverfetterna. Ökade leverfetter innebär att levercellerna tar upp mycket fett, vilket stör deras normala funktion.

Leverns funktion i kroppen

Levern spelar en nyckelroll i kroppens ämnesomsättning. Alla ämnen som du äter eller dricker kommer passera levern som bearbetar dessa så att de blir lättare att hantera för kroppen.  Det är extra viktigt när det gäller ämnen som alkohol och olika läkemedel vilka utan leverns arbete kan skada kroppen.

Levern lagrar också viktiga ämnen och är platsen för ett av kroppens störta energilager. Vitaminer som B12, A, E, D och K samt mineraler och spårämnen  som järn och koppar finns alla lagrade i levern.

Förutom bearbetning och lagring produceras också proteiner som är viktiga för blodets koagulation samt gallan som hjälper kroppen tillgodogöra sig fetter från kosten. Kort sagt är levern en riktigt mångsysslare!

Undersökning av levervärden

Leverstatus mäts genom följande tester:

Genom att jämföra de olika levervärdena får läkaren mer information om vad som händer i levern än vad som är möjligt genom enskilda test.

Vad är ALAT?

Alaninaminotransferas är hela namnet på detta enzym som återfinns framför allt inuti leverceller. Eftersom ALAT vanligtvis finns inuti celler är nivån i blodet hos en frisk person låg.

När levercellerna skadas eller om de blir inflammerade läcker ALAT ut i blodet. Detta syns sedan genom förhöjda ALAT-värden när man tar ett blodprov. ALAT-nivån används därför för att kontrollera leverns hälsa och för att upptäcka eventuella leverskador och sjukdomar.

Enzymet ALAT finns också i hjärta, muskelvävnad, bukspottkörtel (pancreas) och njurar men i betydligt mindre mängder.

Varför ska man undersöka ALAT?

ALAT-nivåer i blodet är den huvudsakliga metoden för att diagnosticera leversjukdomar och undersöka leverfunktion. Genom att testa ALAT kan man se hur levern mår och tidigt upptäcka och behandla eventuella sjukdomsprocesser. Man kan också undersöka ALAT när man vill kontrollera hur en behandling mot en leversjukdom går.

Ofta undersöker man flera leverprover samtidigt eftersom man genom att undersöka hur nivåerna förhåller sig till varandra får mycket mer information kring leverns tillstånd. När det gäller ALAT ger jämförelse med nivån ASAT i blodet ofta värdefull diagnostisk information.

Vilka referensvärden gäller för ALAT

Låga värden på ALAT tyder på att levern är frisk och mår bra, avvikande värden är nästan alltid förhöjda.

Referensvärden kan skilja lite (men inte mycket) åt beroende på vilken del av Sverige man befinner sig, det är alltså inte konstigt om värdena inte överensstämmer exakt med de hos din lokala vårdgivare.

Vad innebär ett högt värde?

Förhöjda ALAT-nivåer i blodet kan bero på leversvikt. Det kan finnas flera orsaker till detta, exempelvis:

Symptom på leversjukdomar

Ofta är leversjukdomar svåra att upptäcka i tidigt stadium eftersom symptomen uppstår först när sjukdomsprocessen pågått under längre tid. Några av de vanligare symptomen listas nedan.

Flera leversjukdomar går att förebygga och behandla, särskilt om de upptäcks i ett tidigt stadie.

Hur kan jag påverka mitt ALAT-värde och förbättra leverhälsan?

Det finns flera saker du kan göra för att hjälpa din lever.

Med en hälsokontroll från Vital kan du testa ditt eget ALAT-värde ihop med en rad andra värden som indikerar och påverkar din hälsa. Se alla hälsokontroller här.P-Bilirubin blodprov
Artikel

Bilirubin

Bilirubin är en nedbrytningsprodukt som produceras när hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ned och mäts för att kontrollera din levers hälsa.

Blog

Hur påverkar alkohol hälsan?

Alkohol har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet, vilket ger en känsla av berusning. På sikt kan dock alkoholen äventyra hälsan i hela kroppen.

Kommentarer till detta inlägg är stängda

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr