Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Hemoglobin visar om du har anemi
Hemoglobin

Hemoglobin visar om du har anemi (blodbrist) 

Hemoglobin är ett protein vars viktigaste funktion är att transportera syre i kroppens vävnader och organ. När man har för lågt hemoglobinvärde kallas det för anemi (blodbrist). 

I den här artikeln förklarar vi vad hemoglobin är, vad ett lågt eller högt hemoglobinvärde kan betyda samt hur man kan förebygga anemi. Vi går även in på hur hemoglobin och anemi ter sig bland äldre, samt hur viktigt det är för idrottare. 

Kort om hemoglobin (Hb)

 • Hemoglobin är den del av röda blodkroppar som binder syre. 
 • Hemoglobinnivåer undersöks alltid när man tar ett blodstatus-test. 
 • Hemoglobinvärdet kan användas för att avgöra om en person har anemi (blodbrist) 
 • Anemi kan orsakas av flera tillstånd och det krävs ytterligare blodprov för att finna orsaken och därmed veta hur det ska behandlas 

Vad är hemoglobin? 

Hemoglobin (Hb) är ett järnhaltigt protein som transporterar syre från lungorna till kroppens organ och sedan koldioxid tillbaka till lungorna. Det är hemoglobin som ger blodet sin röda färg. För att bilda hemoglobin behövs järn, men även vitaminerna B12 och folat (folsyra).  

När anemi (blodbrist) misstänks är hemoglobin den primära undersökningen som görs. Den vanligaste formen av anemi är järnbristanemi. Järnbristanemi visar sig till exempel som blekhet och trötthet. Andra symtom på järnbristanemi inkluderar försämrad fysisk prestationsförmåga och allmäntillstånd, hjärtklappning, andnöd, yrsel och svaghet. 

Vid misstanke om järnbrist är det också användbart att ta blodprov för två andra markörer, ferritin och CRP. Ferritin är ett protein som återspeglar kroppens järndepåer och CRP är en markör för inflammation, vilket sänker kroppens järnabsorption. 

Vilka är referensintervallen för hemoglobin (Hb)? 

Referensintervallen för hemoglobin (Hb) är olika hos män och kvinnor.  

Hos män är referensintervallet 134 och 170 g/l.  

För kvinnor är referensintervallet 117 till 153 g / l. Kvinnor har alltså i genomsnitt lägre hemoglobinvärde än män.  

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Vad innebär ett lågt hemoglobinvärde? 

Lågt hemoglobin kallas anemi, eller blodbrist. Den vanligaste typen av anemi är orsakad av att man har för lite järn i kroppen, så kallad järnbristanemi. 

Det finns dock andra underliggande sjukdomstillstånd som kan orsaka anemi, bland annat långvarig blödning från tarmar, brist på vitamin B-12 eller folat (folsyra) samt flera autoimmuna tillstånd. 

Vilka är symtomen på lågt hemoglobin? 

Ett lågt hemoglobinvärde orsakar vanligtvis allmän trötthet, försämrad fysisk prestationsförmåga, yrsel och andnöd. Detta beror på hemoglobinets syretransporterande funktion. Vid för låga nivåer av hemoglobin har kroppen svårt att syresätta muskler och andra vävnader, vilket försämrar kroppens funktion. 

I regel blir symptomen värre ju svårare anemi patienten utvecklar. 

Symtom på mild anemi: 

Symtom på svår anemi: 

Lågt hemoglobin hos äldre 

Anemi är vanligare hos äldre, främst för att de sjukdomar som orsakar anemi blir vanligare med ålder och för att näringen ofta blir mer ensidig för äldre. Förutom järn är det bra att vara uppmärksam på ett tillräckligt intag av protein, vitamin B12 och folat (folsyra). 

Hur behandlar och förebygger man anemi?  

Först och främst är det nödvändigt att ta reda på den underliggande orsaken till anemin. 

Blodbrist som beror på brist av järn kan du förebygga genom att säkerställa ett tillräckligt järnintag via kosten. För de flesta räcker det med en varierad kost för att få i sig tillräckligt med järn. För vegetarianer och veganer är det viktigt att vara extra uppmärksamma eftersom järn främst återfinns i animaliska matprodukter (mat från djurriket).  

Vid konstaterad järnbristanemi behövs oftast även järntillskott som behandling. I vissa svåra fall används intravenös järninfusion för att behandla järnbristanemi. 

Anemi kan även bero på brist på vitamin B12 och folat (folsyra), varför det även är viktigt att säkerställa ett tillräckligt intag av dessa. Veganer och äldre bör vara särskilt uppmärksamma på huruvida de lider av brist på vitamin B12.  

Svårighetsgrader av anemi 

Hemoglobinnivåerna B-Hb (g/L) och klassificeringen av anemins svårighetsgrad enligt WHO visas i tabellen nedan. 

GruppMildFramträdandeSvår
Man 15-65 år110-12980-110<80
Kvinna 15-65 år110-11980-110<80
Gravid kvinna100-10970-99<70

Vad orsakar anemi? 

Den vanligaste anemin är järnbristanemi, men andra möjliga orsaker till anemi inkluderar: 

Brist på vitamin B-12 och folat 

Förutom järn så behöver kroppen även vitamin B12 och folat för att kunna bilda röda blodkroppar. Brist på dessa kan således också orsaka anemi. Vitamin B12-brist finns främst hos äldre samt hos veganer då man främst får i sig vitamin B12 från animaliska produkter. Brist på folat (folsyra) kan undvikas genom att äta en varierad kost och undvika överdrivet alkoholbruk. 

Vid anemi orsakad av vitamin B-12 eller folat blir blodkropparna förstorade, vilket gör det enkelt att fastställa en diagnos via ett annat blodprov, mean corpuscular volume (MCV). Det kallas då för en makrocytär anemi. 

Perniciös anemi 

Perniciös anemi är den vanligaste orsaken till B12-brist och är ett tillstånd som i sig orsakas av sjukdomar relaterade till magsäcken. Vid perniciös anemi förlorar kroppen förmågan att absorbera vitamin B12, vilket medför att anemin inte går att häva med hjälp av vitamintillskott. Istället krävs separat behandling av den magsäcksrelaterade sjukdomen innan tillståndet normaliseras. 

Vad kan orsaka högt hemoglobin? 

Höga hemoglobinvärden kan bero på: 

Hemoglobin och idrottare 

Järn är särskilt viktigt för idrottare och bör därför ägnas extra uppmärksamhet. En målinriktad idrottare kan ha nytta av att mäta hemoglobin regelbundet, särskilt om det sker förändringar i välbefinnande eller prestation.En kvinna hoppar i trampolinen
Artikel

Ferritin och järnbrist

Ferritin är ett protein som kroppen använder för att lagra järn. Genom att mäta sina nivåer av ferritin får man därför en bild av kroppens järnnivåer, har man låga ferritinnivåer indikerar det järnbrist. 

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr