Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / ASAT-värdet kan indikera leverskada

ASAT-värdet kan indikera leverskada

ASAT, eller aspartataminotransferas, är ett enzym som finns i hjärta, lever, skelettmuskulatur och njurar. Dess koncentration i blodet är förhöjd vid vävnadsskador på dessa organ vid bland annat levercirros (skrumplever) och hjärtinfarkt. Kliniskt används ASAT oftast för att utvärdera leverskada.

Kort om ASAT

  • ASAT-värdet indikerar hjärtats, leverns, skelettmuskulaturens och njurarnas hälsotillstånd
  • ASAT stiger vid inflammation och skada av organvävnad
  • ASAT-prover kan användas för att bedöma organens hälsotillstånd samt att fastställa möjlig orsak till organskadan
  • Förhöjda ASAT-värden sänks genom att behandla den underliggande orsaken till förhöjningen

Vad är ASAT?

ASAT, eller aspartataminotransferas, är ett enzym som främst finns i hjärtat, levern, skelettmuskulatur och njurarna. Dess koncentration i blodet är förhöjd vid vävnadsskador av nämnda organ som exempelvis vid levercirros, hepatit och hjärtinfarkt. Lätt förhöjd nivå av ASAT kan även ses vid celiaki och pankreatit.

ASAT är ett enzym vars funktion är att omvandla alfa-ketoglutarat till oxaloacetat och glutamat i kroppen.

Glutamat är en signalsubstans som påskyndar hjärnans funktion och är involverad i nervcellernas tillväxt, inlärning och rörelsefunktioner.

Oxaloacetat, eller oxalättiksyra, har flera funktioner i kroppen. Bland annat fungerar det som ett utgångsmaterial i glukoneogenes; en process i levern och njurbarken där glukos tillverkas av andra ämnen än kolhydrater.

Varför undersöker man ASAT-värdet?

Resultatet av ASAT-undersökningen säger mycket om organens funktion, eftersom en ökad koncentration av ASAT indikerar vävnadsnedbrytning. Kliniskt används ASAT främst vid misstanke om samt uppföljning av leversjukdomar.

Förhöjda nivåer av ASAT kan ses vid ett flertal olika tillstånd med leverpåverkan, bland annat:

Vad är referensintervallen för ASAT?

Enheten µkat/L betecknar enzymaktivitet per liter.

Män har i genomsnitt något högre ASAT-nivåer än kvinnor. Likaså ökar ASAT med ålder, samt vid övervikt.

Hur påverkar olika leversjukdomar ASAT?

ASAT och ALAT

Utifrån kvoten ASAT/ALAT kan man härleda leverskadans ursprung:

ASAT som indikator under behandling

I och med att koncentrationen av ASAT påverkas av organskada kan man använda ASAT för att utvärdera en pågående behandling. Om man behandlar den underliggande sjukdomen korrekt bör man få ner ett förhöjt ASAT-värde till referensintervallet.

Om det förhöjda värdet exempelvis beror på alkoholkonsumtion måste drickandet avbrytas innan ASAT-värdet normaliseras. Om ökningen istället beror på en annan sjukdom kommer behandlingen av den ursprungliga sjukdomen sänka ASAT-värdet.

Källa referensvärden: Simonsson P. NORIP. Läkartidningen 2004;101:901-5


Gå till varukorgen: kr