Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / ASAT-värdet kan indikera leverskada
En man på vandring

ASAT-värdet kan indikera leverskada

ASAT, eller aspartataminotransferas, är ett enzym som finns i hjärta, lever, skelettmuskulatur och njurar. Dess koncentration i blodet är förhöjd vid vävnadsskador på dessa organ vid bland annat levercirros (skrumplever) och hjärtinfarkt. Kliniskt används ASAT oftast för att utvärdera leverskada.

Kort om ASAT

 • ASAT-värdet indikerar hjärtats, leverns, skelettmuskulaturens och njurarnas hälsotillstånd
 • ASAT stiger vid inflammation och skada av organvävnad
 • ASAT-prover kan användas för att bedöma organens hälsotillstånd samt att fastställa möjlig orsak till organskadan
 • Förhöjda ASAT-värden sänks genom att behandla den underliggande orsaken till förhöjningen

Vad är ASAT?

ASAT, eller aspartataminotransferas, är ett enzym som främst finns i hjärtat, levern, skelettmuskulatur och njurarna. Dess koncentration i blodet är förhöjd vid vävnadsskador av nämnda organ som exempelvis vid levercirros, hepatit och hjärtinfarkt. Lätt förhöjd nivå av ASAT kan även ses vid celiaki och pankreatit.

ASAT är ett enzym vars funktion är att omvandla alfa-ketoglutarat till oxaloacetat och glutamat i kroppen.

Glutamat är en signalsubstans som påskyndar hjärnans funktion och är involverad i nervcellernas tillväxt, inlärning och rörelsefunktioner.

Oxaloacetat, eller oxalättiksyra, har flera funktioner i kroppen. Bland annat fungerar det som ett utgångsmaterial i glukoneogenes; en process i levern och njurbarken där glukos tillverkas av andra ämnen än kolhydrater.

Varför undersöker man ASAT-värdet?

Resultatet av ASAT-undersökningen säger mycket om organens funktion, eftersom en ökad koncentration av ASAT indikerar vävnadsnedbrytning. Kliniskt används ASAT främst vid misstanke om samt uppföljning av leversjukdomar.

Förhöjda nivåer av ASAT kan ses vid ett flertal olika tillstånd med leverpåverkan, bland annat:

Vad är referensintervallen för ASAT?

Enheten µkat/L betecknar enzymaktivitet per liter.

Män har i genomsnitt något högre ASAT-nivåer än kvinnor. Likaså ökar ASAT med ålder, samt vid övervikt.

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Hur påverkar olika leversjukdomar ASAT?

ASAT och ALAT

Utifrån kvoten ASAT/ALAT kan man härleda leverskadans ursprung:

ASAT som indikator under behandling

I och med att koncentrationen av ASAT påverkas av organskada kan man använda ASAT för att utvärdera en pågående behandling. Om man behandlar den underliggande sjukdomen korrekt bör man få ner ett förhöjt ASAT-värde till referensintervallet.

Om det förhöjda värdet exempelvis beror på alkoholkonsumtion måste drickandet avbrytas innan ASAT-värdet normaliseras. Om ökningen istället beror på en annan sjukdom kommer behandlingen av den ursprungliga sjukdomen sänka ASAT-värdet.

Källa referensvärden: Simonsson P. NORIP. Läkartidningen 2004;101:901-5


levervärde, ALAT
Artikel

ALAT och leverhälsa

Levern bearbetar och bryter ner farliga ämnen. ALAT visar hur levern mår, förhöjda värden indikerar leverskada.

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr