Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / GT är ett leverenzym som beskriver leverns hälsa
GT

GT är ett leverenzym som beskriver leverns hälsa

GT är ett av standardproverna vid undersökning av leverns och gallvägarnas hälsa, särskilt vid misstanke om alkoholrelaterade hälsoproblem. Mer GT produceras av leverns celler när de utsätts för ansträngning som vid leversjukdomar eller vid stort alkoholbruk.

Kort om GT

  • GT är förkortning för glutamyltransferas och är ett enzym som finns i levern
  • GT-värdet ger tillsammans med andra levervärden en indikation på lever och gallvägarnas allmänna hälsa
  • Högt GT-värde är kopplat till överdriven alkoholkonsumtion, leversjukdomar och övervikt.

Vad är en GT-analys?

GT är förkortningen för glutamyltransferas, ett enzym som framför allt finns i leverns celler. Närmare bestämt hittar man det i cellerna runt gallgångarna där det påverkar flera processer genom att katalysera kemiska reaktioner.

En av de viktigaste uppgifterna är att hjälpa till att avgifta farliga ämnen och det produceras därför mer GT vid hög alkoholkonsumtion. Eftersom GT framför allt hittas i celler runt gallgångarna ökar det också extra mycket när olika sjukdomsprocesser tar plats just där.

En GT-analys är därför användbar både för att upptäcka sjukdomar i lever och gallvägar samt för att bedöma alkoholism och riskbruk. GT-värdet undersöks genom ett vanligt blodprov.

Vilka är referensvärden för GT-värdet?

Kvinnor ≤ 40 år:0,15 – 0,75 µkat/L
Kvinnor > 40 år: 0,15 – 1,2 µkat/L
Män ≤ 40 år: 0,15 – 1,3 µkat/L
Män > 40 år: 0,20 – 1,9 µkat/L

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Vad innebär ett högt GT-värde?

Höga värden kan bland annat uppstå vid följande tillstånd:

Vissa personer, särskilt äldre, kan ibland ha förhöjda levervärden utan att det finns någon påvisbar orsak eller påverkan på hälsan.

Vad innebär ett lågt GT-värde?

Ett lågt GT-värde är normalt och är vad som förväntas hittas hos en frisk person.

Hur tolkar man GT-värdet?

Alkohol ökar produktionen av GT i levercellerna, så ett blodprov kan användas för att bedöma alkoholkonsumtion. Eftersom värdet inte alltid säger allt om alkoholkonsumtionen och vissa individer dessutom inte ser samma ökning av GT på grund av alkohol, behövs vidare undersökningar för att ge ett fullständigt resultat.

Ofta lägger man ihop resultatet av en AUDIT (test för att bedöma alkoholbruk) med resultatet på ett GT-prov när man bedömer eventuellt alkoholmissbruk.

Läs mer om hur alkohol påverkar hälsan.

Kopplat till alkohol och vikt

Generellt gäller att:

GT-värdet ökar i samband med sjukdomstillstånd som levertumörer och blockerad gallgång. Värdet ökar också något vid hepatit. Vid infektiös hepatit är GT en bra indikator på förbättring eftersom det normaliseras långsammare än leverenzymer.

Ett enskilt prov av GT ger inte så mycket specifik information. När det gäller sjukdomstillstånd i levern tar man därför alltid flera olika leverprover vars resultat vägs ihop av läkaren. Ofta tar man vid undersökning av levern ALAT, ASAT och ALP utöver GT, ibland ännu fler.

Hur kan jag påverka mitt GT-värde?

Det finns vissa saker man kan göra för att förbättra sitt GT-värde, några listas nedan:

Generellt gäller att GT-värdet är bra om man är normalviktig och inte har en överdriven konsumtion av alkohol.

Referensvärden via Region Skåne.Hälsokontroll total
Product

Vital hälsokontroll Total

Vital hälsokontroll Total inkluderar 26 värden och är en omfattande hälsokontroll för dig som vill ha en grundlig koll på de viktigaste områdena som påverkar din hälsa.

Blog

Hur påverkar alkohol hälsan?

Alkohol har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet, vilket ger en känsla av berusning. På sikt kan dock alkoholen äventyra hälsan i hela kroppen.

Kommentarer till detta inlägg är stängda

Gå till varukorgen: : kr