Hoppa till sidans innehåll
Hem / Blogg / Hur påverkar vitaminer din kropp och hälsa?
Vitaminernas roll i kroppen

Hur påverkar vitaminer din kropp och hälsa? 

Vad är en vitamin och varför är den viktig för oss? I den här artikeln går vi igenom det viktigaste om vitaminer och hur vi får i oss nog av dem. 

Alla har nog hört att vitaminer är bra för ens hälsa och att man därför bör äta en varierad och balanserad kost för att förebygga vitaminbrist. Men varför är det viktigt, och vad gör vitaminerna egentligen för oss?

Kort om vitaminer

Vad är en vitamin? 

Vitaminer är organiska ämnen som både är livsviktiga för människan och som kroppen inte kan producera själv. Vi måste därför tillföra vitaminer till kroppen via mat och dryck. Det finns totalt 13 vitaminer och de brukar delas in i grupperna vatten- eller fettlösliga vitaminer. 

Varför behövs vitaminer? 

Äldre kvinna - vitaminer i kosten

Vitaminer behövs för att kroppen ska fungera som den ska, de är helt enkelt nödvändiga för god hälsa. Exempelvis behövs olika vitaminer för en normal ämnesomsättning, normal tillväxt och för en rad livsviktiga kemiska reaktioner i kroppen. Vitaminer påverkar bland annat: 

Hur vet jag om jag får i mig tillräckligt med vitaminer? 

Det är inte helt enkelt att själv veta om man lider brist på någon vitamin, vanligen märker man det först när bristsymtom uppstår. Genom att äta en hälsosam och varierad kost motverkar man att vitaminbrist uppstår.

Misstänker man brist på någon vitamin eller om man helt enkelt är nyfiken på sina nivåer går det att mäta sina vitaminnivåer med ett vanligt blodprov. 

Behov av vitaminer 

Man behöver få i sig de rekommenderade mängderna av vitaminer för att hålla sig frisk, i form och funktionell. Behovet av vitaminer skiljer sig dels mellan de olika vitaminerna, dels från individ till individ.

Behovet varierar också genom livet med både ålder och omständigheter, graviditet och vissa sjukdomar kan exempelvis höja ens behov tillfälligt. 

Testa dina vitaminnivåer med Vital 

Om du misstänker att du lider brist på någon vitamin kan du beställa ett test av flera vitaminnivåer och andra hälsorelaterade blodvärden via Vital, utan läkarremiss. 

Vilka är de vattenlösliga vitaminerna? 

De vattenlösliga vitaminerna är: 

Vattenlösliga vitaminer i mat 

Vattenlösliga vitaminer förstörs lättare vid matlagning än fettlösliga vitaminer, exempelvis är vitamin C värmekänsligt och mängderna minskar i livsmedel vid exempelvis kokning. Eftersom de vattenlösliga vitaminerna generellt inte lagras i kroppen är överdosering mycket ovanligt. 

Vilka är de fettlösliga vitaminerna? 

Fettlösliga vitaminer inkluderar: 

Fettlösliga vitaminer lagras i kroppen och vid ett överdrivet intag är det därför enklare att få för mycket av de jämfört med vattenlösliga vitaminer. 

Kan jag få för mycket vitaminer? 

Överdosering av vitaminer är mycket ovanligt, även av de fettlösliga. Det är vanligtvis svårt att via vanliga livsmedel äta för mycket vitaminer, däremot kan överdriven konsumtion av kosttillskott leda till för höga nivåer.  

Vilka är symtomen på vitaminbrist? 

Det vanligaste sättet en vitaminbrist märks av är när den ger symtom. Vilka symtom som uppstår skiljer sig beroende på vilken vitaminbrist det är. Brist leder ofta till diffusa symtom som exempelvis trötthet och orkeslöshet, vilket såklart kan ha flera orsaker.  

Ofta kan man lida av lätt brist utan att märka av några symtom alls, ett blodprov kan då hjälpa en upptäcka bristen tidigt och därigenom hjälpa en förebygga att värre symtom framträder med tiden. 

Vid försämrad hälsa 

Ofta kan ett blodprov användas för att man ska upptäcka just vilken vitaminbrist det rör sig om eller åtminstone hjälpa till att ställa rätt diagnos. Enbart ett blodprov kan dock inte upptäcka alla sjukdomar och näringsbrister, upplever du förändringar i din hälsa eller hälsoproblem bör du därför alltid konsultera en läkare. 

Grupper med extra stort behov av vitaminer 

Gravid kvinna - vitaminbrist

Vissa människor kan behöva särskild kontroll och tillskott av vitaminer eftersom de antingen har ett högre behov eller högre risk för brist. Det är extra viktigt att ha bra vitaminnivåer hos: 

Lagring av vitaminer i kroppen 

Hur stora mängder som lagras i kroppen skiljer sig från vitamin till vitamin. Generellt gäller det att vattenlösliga lagrar i mindre mängd och fettlösliga mer men det finns undantag. Exempelvis kan lagren av vattenlösliga vitaminet B12 räcka i flera år.

Vill du veta mer om vilka typer av vitaminer som kan mätas vid en hälsokontroll från Vital? Läs mer om innehållet vi våra olika hälsokontroller.


Gå till varukorgen: kr