Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / ALP (alkaliskt fosfatas) är ett enzym som finns i leverceller
ALP (alkaliskt fosfatas)

ALP (alkaliskt fosfatas) är ett enzym som finns i leverceller

ALP är förkortningen för enzymet alkaliskt fosfatas som framför allt finns i lever, gallvägar och ben. Det är därför vanligt att mäta ALP när leverns, de tillhörande gallvägarnas samt skelettets hälsa undersöks.

Kort om ALP (alkaliskt fosfatas)

 • ALP är ett enzym som framför allt finns i levern, gallvägarna och skelettet
 • ALP-prov används för att undersöka levern, gallvägarnas och skelettets hälsa
 • Ett högt ALP-värde kan indikera olika sjukdomsprocesser hos lever, gallvägar eller skelett.

Vad är ALP (alkaliskt fosfatas)?

ALP är förkortningen för enzymet alkaliskt fosfatas som man främst hittar i de leverceller som finns vid sidan av gallgångarna och i celler som är involverade i benbildning.

Nivåerna av ALP påverkas därför av störningar i levern och de tillhörande gallvägarnas funktion samt vid olika sjukdomsprocesser i skelettet. Man testar därför ALP vid misstanke om lever- och gallvägssjukdomar samt för att utvärdera skelettets hälsa. Särskilt vanligt är det att ta ALP när man misstänker gallsten.

ALP tillhör ett av standardproverna när man undersöker leverns hälsa. Man undersöker sina ALP-nivåer med ett enkelt blodprov.

ALP (alkaliskt fosfatas) referensvärden

Referensvärden för ALP är:

För vuxna: 0,70 – 1,9 µkat/L 

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Vad innebär ett högt ALP-värde?

Förhöjda värden kan bland annat bero på:

Vad innebär ett lågt ALP-värde?

Ett lågt ALP värde är vad som förväntas hos en frisk person. I samband med exempelvis svår näringsbrist, särskilt brist på zink och magnesium, kan för låga nivåer uppstå. Vissa sällsynta ärftliga sjukdomar ger också ett för lågt värde.

Analys av ALP (alkaliskt fosfatas)

ALP som enskilt prov ger inte så mycket information om vad som specifikt är fel utan resultatet vägs alltid ihop med andra leverprover. Ofta jämför man mot ALAT-värdet eftersom det provet höjs mer av sjukdomar i själva levern och ALP-värdet höjs mer av sjukdomstillstånd i gallvägarna.

Man kan också jämföra med GT-värdet för att avgöra om ett högt ALP beror på påverkan hos skelett eller lever och gallvägar.

Vid vissa sjukdomstillstånd kan man lista ut vad som är fel med hjälp av att väga samman prover och symtom, vid andra behöver man ta ytterligare mer specifika prover för att veta säkert vad som är fel. Vissa personer har även ett förhöjt ALP utan någon påvisbar orsak eller påverkan på hälsan.

Hur kan jag påverka mitt ALP-värde?

ALP-värdet i sig är inte kopplat till hälsan utan används för att indikera olika sjukdomstillstånd. Ett högt ALP-värde i sig självt är alltså inte farligt, däremot beror det höga värdet ofta på sjukdomstillstånd som påverkar hälsan negativt. Dessa sjukdomstillstånd beror oftast på faktorer som är utom ens kontroll.



levervärde, ALAT
Artikel

ALAT och leverhälsa

Levern bearbetar och bryter ner farliga ämnen. ALAT visar hur levern mår, förhöjda värden indikerar leverskada.

P-Bilirubin blodprov
Artikel

Bilirubin

Bilirubin är en nedbrytningsprodukt som produceras när hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ned och mäts för att kontrollera din levers hälsa.

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr