Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / MCV anger den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar
mcv

MCV anger den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar

MCV-värdet är ett blodprov som anger den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar. Det används för att fastställa grundorsaken till olika former av anemi.

I denna text förklarar vid vad MCV är, hur man kan använda blodprovet, samt vad ett högt eller lågt värde kan betyda. 

Kort om MCV

 • MCV-värdet används för att påvisa grundorsaken till anemi (blodbrist)
 • Värdet är lägre vid järnbristanemi och högre vid anemi orsakad av vitamin B-12-brist 
 • Vid normocytär anemi, såsom efter långvarig blödning kan MCV förbli normalt  

Vad är MCV?  

Medelvolymen av röda blodkroppar indikerar den genomsnittliga storleken på röda blodkroppar, eller erytrocyter. Det förkortas MCV, från engelskans ’mean corpuscular volume’. 

MCV används för att fastställa grundorsakerna till blodbrist, också kallat anemi. Beroende på MCV-värdet kan man dela in anemier i tre undergrupper, mikrocytär, normocytär och makrocytär.

Anemi klassificeras som mikrocytär om MCV-värdet ligger under referensvärdena, makrocytär om MCV-värdet ligger över referensvärdena och normocytär om MCV-värdet ligger inom referensvärdena.

Vilka är referensvärdena för MCV? 

Referensintervallen för MCV hos vuxna män och kvinnor är 82 – 98 fL. 1 

Enheten för MCV betecknas femtoliter och är ett volymmått som anger volym i 10-15 liter. 

Vad kan ett lågt MCV-värde innebära? 

Ett lågt MCV-värde är ett tecken på mikrocytär anemi. Järnbristanemi är den i särklass vanligaste typen av mikrocytär anemi och orsakas till exempel av kraftig menstruation eller tarmblödning. Det kan också orsakas av förlossning, blodgivning eller dåligt upptag av järn. Järnbrist uppstår också om det inte finns tillräckligt med järn i kosten. 

Andra former av mikrocytär anemi inkluderar hemoglobinopatier. Det är ett samlingsnamn för ärftliga blodsjukdomar såsom thalassemi och sicklecellanemi. 

Vad kan ett normalt MCV-värde innebära? 

Om hemoglobinvärdena är låga men MCV-värdena är normala kallar man tillståndet för en normocytär anemi. 

Vid normocytära anemier är den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar normal men blodkropparna är låga till antalet. 

Orsaker till normocytära anemier inkluderar: 

Vad kan ett högt MCV-värde innebära? 

Förhöjda MCV-värden och låga hemoglobinnivåer indikerar makrocytär anemi. Den absolut vanligaste orsaken till makrocytär anemi är brist på vitamin B12. Höga MCV-värden kan dock också orsakas av folatbrist. 

Om ditt hemoglobin är normalt men ditt MCV-värde är förhöjt beror det vanligtvis på alltför hög konsumtion av alkohol. För att MCV-värdet ska normaliseras krävs det flera månader av sänkt alkoholkonsumtion. 

Hur används MCV-provet? 

Blodprover för MCV används främst för att fastställa orsaken till anemier. MCV alltid i ett fullständigt blodstatus-prov, då det är en del i att få en helhetsbild över blodkropparnas hälsotillstånd. Detta prov ingår i Vitals olika hälsokontroller via blodprov.


TSH
Artikel

TSH reglerar sköldkörtelns funktion

Nivån av TSH i blodet kontrolleras för att se om det finns problem med sköldkörteln. Sköldkörteln är en körtel i halsen som huvudsakligen påverkar ämnesomsättningen i kroppen.

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr