Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Trombocyter möjliggör för blodet att koagulera
trombocyter

Trombocyter möjliggör för blodet att koagulera 

Trombocyter, eller blodplättar är viktiga för blod ska kunna koagulera.

I denna text förklarar vi vad trombocyter är, vad ett lågt eller högt trombocytvärde kan innebära, samt när man undersöker trombocytnivåer i blodet. 

Kort om trombocyter

 • Trombocyter, eller blodplättar är nödvändiga för att blodet ska kunna koagulera 
 • Antalet trombocyter i blodet kan påverkas av infektioner, alkoholanvändning och leversjukdomar 

Vad är trombocyter? 

Trombocyter, eller blodplättar, spelar en nyckelroll i blodets koaguleringssystem. Trombocyterna lagras i mjälten och lever i cirka tio dagar, varefter de ersätts av nya blodplättar.

Tillsammans med en rad andra faktorer så bidrar blodplättarna till att få blodet att koagulera, vilket är viktigt för att till exempel förhindra blödningar eller att läka sår. Samlingsnamnet för detta är koagulationssystemet, eller hemostas.

Trombocyter kan mätas genom ett blodprov och får då oftast förkortningen TPK. I Vitals hälsokontroller mäts TPK ihop med andra blodstatus-värden som exempelvis MCV, MCH och vita blodkroppar.

Vad är referensintervallen för trombocyter? 

Referensintervallen för trombocyter är: 

Vuxna män: 145 – 348 xE9/L
Vuxna kvinnor: 165 – 387 xE9/L

Enheten för trombocytmängd uttrycks i xE9 / L, alltså miljarder per liter. 

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Vad kan ett lågt trombocytvärde innebära? 

Ett för lågt trombocytvärde innebär att antalet blodplättar är färre än vanligt och det kallas trombocytopeni. Är värdet väldigt lågt ökar blödningsbenägenheten samt att man lättare får blåmärken.

Om du tar mediciner som påverkar funktionen hos dina blodplättar såsom acetylsalicylsyra kan onormal blödning uppstå även vid mild trombocytopeni. 

Varför har man ett lågt trombocytvärde? 

Ett lågt antal blodplättar kan bero på flera anledningar. De vanligaste orsakerna är:

En mild, asymtomatisk och övergående trombocytopeni kräver ingen ytterligare utredning eller behandling. Men om det istället rör sig om en markant eller förlängd trombocytopeni är det mycket viktigt att finna den bakomliggande orsaken och behandla denna.

Vad kan ett förhöjt trombocytvärde innebära? 

Ett förhöjt antal blodplättar i blodet kallas trombocytos. Det är vanligtvis orsakat av blodförlust, infektion, kirurgiskt ingrepp, järnbrist eller trauma och kallas då för sekundär trombocytos. 

Trombocytos kan i ovanliga fall även bero på en form av blodcancer, och tillståndet kallas då för primär eller essentiell trombocytos. 

Trombocytos ger vanligtvis inga symtom, men kan i vissa fall ge värk i fingrar och tår. Det upptäcks oftast slumpmässigt vid blodprovstagning av andra skäl.  

När bör man undersöka trombocytnivåer? 

Trombocytantalet undersöks regelmässigt i samband med ett fullständigt blodstatus-test. Vid vissa tillstånd av återkommande blödningar eller försämrad koagulationsstatus är det också viktigt att undersöka trombocytnivåer.


Kommentarer till detta inlägg är stängda

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr