Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / MCH anger mängden hemoglobin i röda blodkroppar

MCH  

MCH är ett mått på mängden hemoglobin i de röda blodkropparna och används främst för att undersöka anemi. 

I denna artikel förklarar vi vad MCH innebär, hur man använder provet samt vad ett lågt eller högt värde kan betyda.  

Kort om MCH 

  • MCH-värdet anger mängden hemoglobin i röda blodkroppar 
  • Testet används tillsammans med andra prover för att diagnosticera anemi 
  • Svår trötthet är det vanligaste symtomet vid anemi 

Vad är MCH? 

Mean corpuscular hemoglobin, eller MCH, är den genomsnittliga mängden hemoglobin i röda blodkroppar. Hemoglobin är ett protein i blodet som gör att röda blodkroppar kan transportera syre till kroppens vävnader.

För att kroppens muskler och andra vävnader ska kunna fungera optimalt behöver de ständig syretillförsel och därmed ett normalt MCH-värde.  

Vilket är referensintervallet för MCH? 

Referensintervallet för MCH är 27-33% för vuxna män och kvinnor. 

Vad kan ett lågt MCH-värde innebära? 

Ett lågt MCH-värde är vanligtvis ett tecken på så kallad mikrocytär anemi. Vid mikrocytär anemi är de röda blodkropparna för små och kan därmed inte transportera tillräckligt med syre för kroppens behov.  

Den vanligaste orsaken till mikrocytär anemi är järnbrist, som i sin tur kan orsakas av långvarig blodförlust på grund av kraftig menstruation eller tarmblödning. Likaså kan ett för lågt järnintag via kosten orsaka järnbrist och därmed också ett lågt MCH-värde. 

Vad kan ett högt MCH-värde innebära? 

Ett högt MCH-värde är vanligtvis ett tecken på så kallad makrocytär anemi. Vid makrocytär anemi är de röda blodkropparna för stora, vilket oftast orsakas av brist på vitamin B12 eller folat (folsyra)

Ett högt MCH-värde kan också orsakas av följande: 

Hur används MCH-provet? 

MCH-provet används i samband med en rad andra prover avseende blodets tillstånd, ett så kallat blodstatus-prov. Det ger en indikation på de röda blodkropparnas hälsotillstånd.

MCH är ett av de prover som utförs när du beställer en hälsokontroll från Vital.


Gå till varukorgen: kr