Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Erytrocyter (EPK) anger mängden röda blodkroppar i blodet

Erytrocyter (EPK) anger mängden röda blodkroppar i blodet

Röda blodkroppar, eller erytrocyter har som uppgift att transportera syre till kroppens vävnader.  

Blodprovet EPK (B-Erytrocyter) anger mängden röda blodkroppar i blodet och är en viktig indikator för allmänt hälsotillstånd. I denna text förklarar vi vad erytrocyter är, varför man tar blodprovet B-Erytrocyter samt vad ett lågt eller högt värde kan innebära. 

Kort om Erytrocyter (EPK) 

  • EPK-värdet anger antalet röda blodkroppar 
  • Vid anemi (blodbrist) har man färre röda blodkroppar 
  • Rökning och KOL ökar antalet röda blodkroppar 
  • Antalet röda blodkroppar undersöks i samband med att man undersöker det fullständiga blodvärdet, även kallat blodstatus 

Vad visar ett erytrocyt-prov?  

B-erytrocytprovet (EPK) anger hur många röda blodkroppar, eller erytrocyter, som finns i en liter blod. Röda blodkroppar innehåller hemoglobin och med hjälp av hemoglobin transporterar erytrocyterna syre till kroppens vävnader. Antalet röda blodkroppar påverkar därmed hur mycket syre kroppens vävnader får. 

Vilka är referensvärdena för EPK? 

Referensvärdena för EPK (antalet röda blodkroppar) för vuxna är: 

Män: 4,2-5,7 x 1012/L 1 

Kvinnor: 3,9-5,2 x 1012/L 1 

Värdet på EPK uttrycks i xE12l. Till exempel, om värdet är 5,0 × E12 / l, finns det 5,0 × 10 12 röda blodkroppar eller 5 000 000 000 000 per liter blod. 

Vad innebär ett högt EPK-värde (högt antal röda blodkroppar)? 

Ett högt antal röda blodkroppar kan orsakas av bland annat:  

Ett förhöjt antal röda blodkroppar kallas för erytrocytos. Om det orsakas av polycytemia vera kallas det för primär erytrocytos. Annars kallar man det för sekundär erytrocytos. 

Erytrocytos kan uppkomma som svar på ett förändrat tillstånd i kroppen, eftersom det förbättrar blodets förmåga att transportera syre. Denna adaption kan exempelvis behövas vid längre vistelser på högre altituder, där syrekoncentrationen i luften är lägre. Men om antalet röda blodkroppar blir för högt blir blodet för tjockt och därmed ökar risken för andra sjukdomstillstånd. 

Vad innebär ett lågt EPK-värde (lågt antal röda blodkroppar)? 

Ett lågt antal röda blodkroppar är ett tecken på anemi. Anemi orsakar vanligtvis trötthet, försämrad fysisk prestationsförmåga, yrsel och andnöd. Då det finns flera orsaker till anemi, med varierande allvarlighetsgrad är det viktigt att grundligt utreda den underliggande orsaken till anemin. 

Den vanligaste orsaken till anemi är järnbrist. Det orsakas vanligtvis av långvarig blodförlust på grund av kraftig menstruation eller tarmblödning. För att förebygga denna orsak till anemi kan man tillföra järntillskott till sin diet. 

Andra orsaker till anemi inkluderar njursjukdom, brist på vitamin B12 eller folat (folsyra), eller accelererad nedbrytning av röda blodkroppar. 

När undersöks antalet röda blodkroppar? 

Antalet röda blodkroppar undersöks i samband med att man gör en komplett undersökning av kroppens blodvärden, ett så kallat blodstatus. B-Erytrocytprovet möjliggör en undersökning av blodkropparnas hälsotillstånd och kan därmed underlätta diagnostiken av den underliggande orsaken till anemi.Gå till varukorgen: kr