Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Leukocyter (vita blodkroppar) är en viktig del av immunförsvaret
Leukocyter (vita blodkroppar)

Leukocyter (vita blodkroppar) är en viktig del av immunförsvaret

Leukocyter är ett annat namn på vita blodkroppar. De är viktiga för att bekämpa virus, bakterier, parasiter och andra inkräktare som hotar kroppens hälsa. 

Leukocyter utgör en essentiell del av kroppens immunförsvar. I denna text förklarar vi vad leukocyter är, varför man tar prover på dess nivåer och vad höga eller låga värden kan innebära. 

Kort om vita blodkroppar

 • Vita blodkroppar spelar en viktig roll för immunförsvaret 
 • Det finns flera typer av vita blodkroppar; varje leukocyttyp har olika funktioner 
 • Antalet vita blodkroppar varierar vid olika sjukdomstillstånd 

Vad är vita blodkroppar/leukocyter? 

Vita blodkroppar, eller leukocyter är en fundamental del av kroppens immunförsvar. Det är via de vita blodkropparna som kroppen kan bekämpa virus- och bakteriella infektioner.

Det finns flera olika grupperingar av vita blodkroppar, med varierande funktioner och uppgifter. Det är tack vare de vita blodkropparna som kroppen kan utveckla immunitet mot vissa sjukdomar, vilket kraftigt minskar risken för återinfektion. 

Typer av leukocyter

De vita blodkropparna bildas i benmärgen, varifrån de färdas via blodomloppet till kroppens olika vävnader. Majoriteten av de vita blodkropparna återfinns i kroppens vävnader och endast en liten andel av dem cirkulerar i blodet. Trots det kan ett blodprov ge en bra bild av antalet vita blodkroppar i hela kroppen. 

Vad är ett B-Leukocytprov? 

B-Leukocyt-provet återspeglar det totala antalet vita blodkroppar i blodet. Under normala förhållanden finns det cirka 3,4 till 8,2 miljarder vita blodkroppar i en liter blod. Både för få och för många leukocyter i blodet kan tyda på hälsoproblem. 

Vad är referensintervallen för leukocyter? 

Referensintervallen för leukocyter (B-Leukocyt) är 3,5 – 8,8 x109/L hos både män och kvinnor. 

Enheten för leukocyter är i miljarder per liter. 

Vad kan höga leukocytvärden innebära? 

Höga B-Leukocyt-värden kallas leukocytos och kan orsakas av flera olika tillstånd och sjukdomar.  

Lätt förhöjda värden är relativt vanliga och kan inträffa vid exempelvis graviditet, fysisk eller psykisk påfrestning, efter måltider, rökning eller en pågående behandling med kortison. 

Då leukocyter är nödvändiga för att bekämpa infektioner är olika bakteriella eller virala sjukdomar en vanlig orsak till leukocytos. Vid vanliga infektiösa sjukdomar såsom influensa, rinit och halsfluss är nivåerna av vita blodkroppar måttligt förhöjda.  

Autoimmuna sjukdomar kan orsaka förhöjda värden

En annan relativt vanlig orsak till leukocytos är olika former av autoimmuna sjukdomar. Det är tillstånd där leukocyterna felaktigt tolkar kroppsegna celler som inkräktare. Den vanligaste autoimmuna sjukdomen är olika former av allergier, vilket alltså också kan öka mängden vita blodkroppar i blodet. 

En mindre vanlig, men betydligt allvarligare sjukdom där höga nivåer av vita blodkroppar ses är olika typer av leukemi. 

Vad kan låga leukocytvärden innebära? 

Ett minskat antal vita blodkroppar kallas leukopeni. Det är ett tillstånd som försvagar kroppens försvarssystem och ses vid flera olika sjukdomar. 

Antalet vita blodkroppar kan vara lågt av två huvudsakliga skäl: hög konsumtion av vita blodkroppar eller försämrad benmärgsproduktion. Mild leukopeni ses till exempel vid vissa virussjukdomar men försvinner oftast när sjukdomen förbättras.  

Vid allvarligare leukopenier ökar risken för svåra infektioner avsevärt. Det är därför mycket viktigt att fastställa orsaken till leukopeni och sedan behandla den underliggande orsaken. 

Vad kan orsaka leukopeni? 

Leukopeni ger vanligtvis inga märkbara symtom, men kan öka risken för infektiösa sjukdomar. Därför är det mycket viktigt att alltid behandla den underliggande orsaken till leukopenin. 

B-Leukocyter och differentialräkning 

Provet B-leukocyter reflekterar det totalt antal vita blodkroppar men gör ingen skillnad mellan olika typer av vita blodkroppar. Även om B-Leukocytvärdet är normalt är det ibland nödvändigt att ta reda på hur andelen av olika vita blodkroppar ligger till. Det provet kallas för en differentialräkning eller B-Diff och det anger antalet av varje specifik underkategori av vita blodkroppar.


Ferritin och järnbrist
Artikel

Ferritin och järnbrist

Ferritin är ett protein som kroppen använder för att lagra järn. Genom att mäta sina nivåer av ferritin får man därför en bild av kroppens järnnivåer, har man låga ferritinnivåer indikerar det järnbrist. 

Kommentarer till detta inlägg är stängda

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr