Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Lymfocyter
En man och en kvinna sitter på bryggan

Lymfocyter

Benmärgen producerar fem olika typer av vita blodkroppar, varav lymfocyten är en.

Lymfocyter

 • Lymfocyter är vita blodkroppar som är viktiga för immunförsvaret.
 • Vanliga infektionssjukdomar, såsom förkylningar, påverkar lymfocytvärdena.
 • Dessutom har allvarligare sjukdomar som påverkar immunsystemet en effekt på antalet lymfocyter.

Vad är lymfocyter?

Lymfocyter är vita blodkroppar. Vita blodkroppar är en viktig del av det mänskliga immunsystemet och skyddar kroppen från angrepp av bakterier, virus och parasiter. Benmärgen producerar fem olika typer av vita blodkroppar, varav lymfocyten är en.

Lymfocyter utgör i genomsnitt 20–30 procent av de vita blodkropparna. De är involverade i identifiering och förstörelse av mikroorganismer, främmande molekyler och cancerceller och aktiveras särskilt vid kroniska inflammationer.

Hur fungerar lymfocyterna i kroppen?

Lymfocyter bildas i benmärgen, och cirka 25 procent av dem stannar kvar i benmärgen för att mogna och bli B-lymfocyter. De ytterligare 75 procenten reser för att mogna i thymuskörteln och blir T-lymfocyter.

Efter att ha mognat färdas lymfocyterna med blodet till de sekundära lymfatiska organen, dvs. mjälten, lymfkörtlarna, lymfvävnaderna i kroppens slemhinnor i tarmen, i svalget och svalgtonsillerna, samt till luftvägarnas och urinvägarnas väggar. Där delar de sig och aktiveras, varefter de kan delta i specifikt immunförsvar.

Specifikt immunförsvar, eller så kallad förvärvad immunitet, börjar utvecklas efter födseln. När kroppen stöter på en ny patogen lagras information om den i en specialiserad minnescell.

Varje lymfocyt identifierar exakt sitt mål och är specialiserad på att förstöra endast vissa typer av patogener. På grund av detta kan det finnas tusentals olika lymfocyter i kroppen.

B-lymfocyter och T-lymfocyter arbetar tillsammans för att bekämpa infektion.

Vad är B-lymfocyter?

B-lymfocyternas uppgift är att ta hand om det immunologiska minnet. Vissa B-lymfocyter förvandlas till speciella minnesceller. De identifierar antigenet som uppkommit tidigare och specialiserar sig som plasmaceller som producerar immunglobulin, som är en antikropp mot antigenet.

Vad är T-lymfocyter?

T-lymfocyterna indelas i tre kategorier:

Mördar-T-celler förstör antigeninfekterade celler. De kan också förstöra cancerceller och andra främmande celler som transplanterade organ.

T-hjälparcellerna styr immunsvaret hos B-celler och andra T-celler. De producerar cytokiner, eller budbärare, som ökar delningen och differentieringen av lymfocyter samt förbättrar fagocytos.

Regulatoriska T-celler håller immunsystemet i balans. De säkerställer att T-cellförsvaret upphör när antigenet som orsakade immunreaktionen har förstörts.

Vad är lymfocytopeni (lågt lymfocytvärde)?

Lymfocytopeni, dvs. ett lägre än normalt antal lymfocyter, är sällan förknippat med någon särskild sjukdom. Det kan orsakas av akuta och kroniska infektioner eller immunbristtillstånd. Till exempel kan en förkylning orsaka att lymfocytnivåerna sjunker.

Vad kan lymfocytopeni bero på?

Förutom vanlig förkylning är andra möjliga orsaker till lymfocytopeni till exempel:

Lågt lymfocytantal i blodet predisponerar för infektioner, så det är värt att vara uppmärksam på.

Vad är lymfocytos (högt lymfocytvärde)?

Lymfocytos, dvs. ett högre än normalt antal lymfocyter, är vanligtvis förknippat med kroniska infektioner. Lymfocytvärdet är också förhöjt efter en nyligen inträffad infektion.

Vad beror lymfocytos på?

Möjliga orsaker till lymfocytos är:

CRP (C-reaktivt protein)
Artikel

CRP mäter inflammationsnivån i kroppen

C-reaktivt protein, eller förkortningen CRP är ett protein som produceras av levern. Nivåerna av CRP i blodet stiger kraftigt vid inflammatoriska tillstånd som bland annat kan orsakas av sjukdomar och infektioner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr