Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / hs-CRP är en riskmarkör för hjärt- och kärlsjukdomar
Högkänsligt CRP-test (hs-CRP)

Högkänsligt CRP (hs-CRP) är en riskmarkör för hjärt- och kärlsjukdomar 

CRP (C-reaktivt protein) är ett protein som produceras av levern. Nivåerna i blodet stiger vid inflammatoriska tillstånd, även vid låggradig inflammation som är symtomfri. Långvarig låggradig inflammation ökar risken att på sikt utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

Eftersom ett vanligt CRP prov inte kan mäta dessa låga nivåer använder man sig av en särskild metod som kan mäta högkänsligt CRP vilket används för att bedöma risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Kort om högkänsligt CRP (hs-CRP)

 • C-reaktivt protein (CRP) produceras i levern och nivåerna av CRP i blodet ökar vid inflammation i kroppen.
 • Högkänsligt CRP mäter precis samma protein som ett vanligt CRP prov, men använder en metod som kan mäta väldigt exakta och låga nivåer av CRP.  
 • Högkänsligt CRP-test kan användas för att bedöma en frisk persons risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke i framtiden. 

Vad är CRP (C-reaktivt protein)?  

C-reaktivt protein förkortas vanligen till CRP och är ett protein som produceras i levern. Vid olika inflammatoriska tillstånd i kroppen släpper levern ut CRP i blodet i stora mängder där det har som roll att hjälpa immunförsvaret. Nivåerna av CRP i blodet speglar därför graden av inflammation i kroppen. 

Infektioner med bakterier och virus, kirurgiska ingrepp och även många sjukdomstillstånd leder till inflammation i kroppen. Eftersom nivåerna av CRP är väldigt låga i blodet när man är frisk men stiger snabbt vid inflammation i kroppen, mäts CRP vid misstanke om infektioner och inflammatorisk sjukdom. Det används också för att följa utvecklingen och behandling av dessa tillstånd.  

Vad är högkänsligt CRP och vad är skillnaden mot ett vanligt CRP-test? 

Forskning har visat att långvarig inflammation i kroppen ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och CRP mäter graden av inflammation i kroppen. Även små men långvariga höjningar av CRP har visat sig höja risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. 

CRP och högkänsligt CRP (hsCRP) är samma prov som båda mäter mängden CRP i blodet, de använder dock olika mätmetoder, där vanlig CRP endast kan mäta ner till ~5 mg/L, medan hsCRP kan mäta nivåer ner till under 1 mg/L.  

Två olika syften

De olika testerna eller metoderna används därför för olika ändamål, där högkänsligt CRP används för att bedöma risken för att friska personer i framtiden ska utveckla hjärt-och kärlsjukdomar. Vanligt CRP används istället för att ta reda på om en person är drabbad av en infektion eller inflammatorisk sjukdom just nu.  

Varför mäter man högkänsligt CRP (hs-CRP)? 

Ett CRP över 1 mg/L indikerar låggradig inflammation i kroppen om mätningen görs i en situation där kroppen inte har en akut bakterie- eller virusinfektion och inte heller någon inflammatorisk sjukdom. 

Det har visats att även symtomfri låggradig inflammation som är långvarig bidrar till en ökad risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar (kardiovaskulära sjukdomar) som stroke, kärlkramp och hjärtinfarkt. Högkänsligt CRP kan därför användas som en faktor vid utredning av en persons risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. 

Har man en pågående inflammatorisk sjukdom eller infektion kommer man precis som på ett vanligt CRP-test se förhöjda nivåer. För att bedömningen av provet skall bli tillförlitlig bör man därför vara helt frisk vid provtillfället. 

Vilka referensvärden gäller för högkänsligt CRP (hs-CRP)? 

Referensvärdet för högkänsligt CRP är samma för alla: <1 mg / L 

Vad innebär ett lågt hs-CRP värde? 

Ett lågt hs-CRP-värde (<1 mg/L) indikerar en låg risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar i framtiden.  

Vad innebär ett förhöjt hs-CRP-värde? 

Ett måttligt förhöjt hs-CRP-värde (1-5mg/L) indikerar en högre risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar i framtiden.  

Kardiovaskulär riskbedömning med högkänsligt CRP (hs-CRP) 

LÅG RISK <1 mg / L
MÅTTLIG RISK 1–3 mg / L 
HÖG RISK > 3 mg / L

Ett kraftigt förhöjt hs-CRP (>5 mg/L) tolkas precis som ett vanligt CRP-prov och kan exempelvis orsakas av pågående infektion eller inflammatorisk sjukdom. I dessa fall går det inte att använda detta värde för att bedöma risk för hjärt-och kärlsjukdomar utan man behöver ta om provet vid ett tillfälle då man är frisk. 

Provet lämpar sig bäst för individer med måttlig risk för hjärt- och kärlsjukdom enligt traditionella kardiovaskulära riskberäkningsmetoder. I dessa fall kan ett förhöjt hs-CRP ge ytterligare information till läkare som stödjer insättande av exempelvis medicinering mot höga blodfetter eller annan förebyggande behandling. 

Vad påverkar nivåerna av CRP? 


CRP (C-reaktivt protein)
Artikel

CRP mäter inflammationsnivån i kroppen

C-reaktivt protein, eller förkortningen CRP är ett protein som produceras av levern. Nivåerna av CRP i blodet stiger kraftigt vid inflammatoriska tillstånd som bland annat kan orsakas av sjukdomar och infektioner.

Blog

Hur påverkar alkohol hälsan?

Alkohol har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet, vilket ger en känsla av berusning. På sikt kan dock alkoholen äventyra hälsan i hela kroppen.

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr