Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Kreatinkinas kan upptäcka muskelskador
Kreatinkinas, CK

Kreatinkinas, kan upptäcka muskelskador

Kort om kreatinkinas

  • Ett högt värde kan tyda på muskelskada medan ett lågt värde kan tyda på låg muskelmassa
  • Kreatinkinas finns i muskler, hjärta och hjärna
  • Genom att analysera kreatinkinasvärdet kan man upptäcka muskelskador
  • Kreatinkinasvärdet ökar också vid hjärtinfarkt

Vad är kreatinkinas (P-CK)?

Kreatinkinas är ett enzym som finns i muskelceller, vars aktivitet är högst i tvärstrimmiga muskler, hjärtmuskel och hjärna. Utöver dessa finns kreatinkinas i centrala nervsystemet och tarmväggen.

Varför mäter man kreatinkinas?

Det finns tre huvudtyper:

  1. CK-MM i skelettmuskulaturen
  2. CK-MB i hjärtmuskulaturen
  3. CK-BB i centrala nervsystemet

Hos en frisk person består över 90% av kreatinkinaset i ett serumprov av CK-MM.

En analys av P-CK görs om man misstänker att celler som innehåller kreatinkinas har skadats, till exempel på grund av muskelskador. Skador kan uppstå exempelvis till följd av syrebrist i muskeln eller vid muskelinflammation. En skadad muskel frisätter mer kreatinkinas från muskelcellerna till blodet än vanligt, det vill säga desto större skada desto högre värde.

Muskelskador kan också uppstå om en otränad person kraftigt belastar sina muskler. Det gör att musklerna blir ömma och därmed uppstår en lindrig muskelskada, vilket höjer kreatinkinasvärdet.

Dessutom kan muskelskador uppstå om en person ligger i samma ställning under en längre tid, exempelvis på grund kraftigt berusningstillstånd eller förlamning.

Vilka referensvärden gäller för Kreatinkinas?

Då män har större muskelmassa än kvinnor ligger deras referensvärden högre.

Kvinnor över 18                        0,6 – 3,5 mikrokat/L

Män 18-49 år                            0,8 – 6,7 mikrokat/L

Män över 50 år                         0,7 – 4,7 mikrokat/L

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Vad innebär ett högt värde?

Ett högt värde kan bero på:

Vad innebär ett lågt värde?

Det finns ingen anledning att oroa sig för ett lågt kreatinkinasvärde. På morgonen efter en nattsömn kan kreatinkinasvärdet vara 10 till 20 procent lägre i jämförelse med en mätning under dagen.

Ett lågt kreatinkinasvärde kan bero på:

Medicinskt granskad av:
Ron Liebkind
Medicinskt ansvarig läkare

Kommentarer till detta inlägg är stängda

Gå till varukorgen: : kr