Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Cystatin C speglar njurfunktionen
Cystatin C

Cystatin C speglar njurfunktionen 

Cystatin C är ett litet protein som bildas i kroppens celler och har som uppgift att hindra nedbrytning av vissa proteiner. Cystatin C filtreras och utsöndras av njurarna och mätning av cystatin C används därför för att göre an bedömning av njurfunktionen. 

Kort om cystatin C

 • Cystatin C är ett protein som bildas i nästan alla kroppens celler och utsöndras via njurarna 
 • Med hjälp av att mäta nivån av cystatin C i blodet kan man uppskatta njurarnas funktion och hälsa 
 • Till skillnad från den traditionella njurfunktionsmarkören kreatinin påverkas inte cystatin C av ålder, kön, muskelmassa och kost 

Vad är cystatin C?

Cystatin C är ett litet protein som bildas i alla kroppens celler med cellkärna och utsöndras med konstant hastighet från dessa celler, eftersom dess uppgift bland annat är att hindra vissa enzymer från att bryta ner proteiner utanför cellerna. Cystatin C filtreras och utsöndras via njurarna och dess nivåer i blodet speglar därför njurarnas funktion.

Till skillnad från den traditionella markören för njurfunktion kreatinin, påverkas inte cystatin C av muskelmassa, kost, ålder eller kön. Provet är också bättre på att mäta måttligt sänkt njurfunktion som ses vid tidiga njurskador samt bättre på att snabbt upptäcka hastiga försämringar av njurarnas funktion. 

Vilka referensvärden gäller för cystatin C?

Referensvärdena för cystatin C skiljer sig åt beroende på ålder och kan också variera beroende på vilket labb som utför analysen.

Vad innebär ett högt värde?

Ett högt värde på cystatin C indikerar en nedsatt njurfunktion, vilket innebär att njurarna är sämre på att filtrera bort och rena blodet från slaggprodukter. Förhöjda värden kan också uppstå vid andra sjukdomstillstånd utan att njurfunktionen är störd, exempelvis kan hypertyreos ge förhöjda nivåer av cystatin C. Även behandling med kortison kan ge förhöjda nivåer utan att njurfunktionen är försämrad.

Vad innebär ett lågt värde?

Ett lågt värde är mycket ovanligt men kan uppstå i samband med sjukdomar som hypotyreos.

Varför testar man cystatin C?

Cystatin C ger en god bild av njurens hälsotillstånd, ofta mer tillförlitlig än traditionella prover som att mäta kreatinin. Om man misstänker sjukdomstillstånd i njurarna eller helt enkelt är nyfiken på sin njurfunktion är mätning av cystatin C därför värdefullt.

Vid dosering av en del läkemedel samt innan användning av kontrastmedel vid röntgen är det också viktigt att på förhand känna till njurarnas funktion.

Hur kan jag påverka mina nivåer av cystatin C?

Nivåerna av cystatin C i sig påverkar inte hälsan utan förhöjda eller låga nivåer är sekundära till andra sjukdomstillstånd som påverkar njurarnas hälsa.

Hälsosamma levnadsvanor i allmänhet hjälper till att minska risken för njursjukdomar. Faktorer som att sluta röka, viktnedgång, regelbunden fysisk aktivitet, hälsosam kosthållning och ett normalt blodtryck hjälper njurarna.

Många sjukdomar som drabbar njurarna uppstår dock på grund av faktorer som inte går att påverka själv. Har man drabbats av njursjukdom är det alltid värdefullt att så tidigt som möjligt upptäcka och behandla sjukdomen. Många läkemedel påverkar också njurarna och det kan därför vara värdefullt att diskutera njurhälsan med läkare när man använder olika läkemedel i allmänhet.


psa
Artikel

PSA indikerar prostatans hälsa

Prostataspecifikt antigen, eller PSA, är ett protein som produceras i prostata. Prostatan är en körtel som män har runt urinröret, mellan penisen och urinblåsan.

Kommentarer till detta inlägg är stängda

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr