Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Kreatinin berättar om hur dina njurar fungerar

Kreatinin berättar om hur dina njurar fungerar 

Kreatinin är ett protein som undersöks för att bedöma njurfunktion, alltså hur effektivt dina njurar kan rena ditt blod från restprodukter och skadliga ämnen. 

I den här artikeln förklarar vi vad kreatinin är, varför man mäter det och hur man kan tolka olika nivåer av kreatinin.  

Kort om kreatinin

  • Kreatinin är ett protein som skapas i muskelvävnader 
  • Höga nivåer av kreatinin i blodet kan vara ett tecken på njursvikt 
  • Höga nivåer av kreatinin i blodet kan vara kopplade till symtom såsom trötthet, aptitlöshet och sjukdomskänsla 
  • Män producerar mer kreatinin än kvinnor 

Vad är kreatinin? 

När muskler kontraherar (drar ihop sig) frigörs kreatin, ett protein som sedan omvandlas till kreatinin. Kreatinin används inte av kroppen, utan filtreras via njurarna ut i urinen som en restprodukt.

Kreatininnivåer i blodet är proportionerliga mot muskelmassa och att genom att mäta kreatinin kan man utvärdera hur väl njurarna kan filtrera blodet.  

Varför mäter man kreatinin? 

Kreatinin-prover används  för att få en uppfattning om, eller övervaka njurarnas funktion. Om nivåerna av kreatinin i blodet är avvikande så tyder det på att njurarnas filtrationsförmåga är nedsatt.

Det finns flera orsaker till att njurarnas filtrationsförmåga försämras, men de vanligast förekommande är till exempel allvarliga infektioner, diabetes, högt blodtryck, andra hjärt-och kärlsjukdomar och läkemedelspåverkan. 
 

Vilka är referensintervallen för kreatinin? 

Mängden kreatinin i blodet är proportionerligt mot muskelmassa, därför har män på gruppnivå högre nivåer av kreatinin än kvinnor. På samma sätt har unga människor ofta mer muskelmassa och därmed högre nivåer av kreatinin.  

Hos unga muskulösa män kan därför kreatininnivåerna ligga över referensvärdena, utan att det föreligger någon njurskada.  

Hos äldre, som ofta har mindre muskelmassa frigörs mindre mängder kreatinin. Men på grund av att njurarnas filtreringsförmåga naturligt minskar med åldern ses ändå stabila kreatininvärden hos friska personer. 

Följande referensvärden gäller för kreatinin:

Kvinnor > 18 år: 45 – 90 µmol/L

Män > 18 år: 50 – 100 µmol/L

Vad innebär förhöjda nivåer av kreatinin? 

Höga nivåer av kreatinin i blodet tyder på att njurarnas filtrationsförmåga är nedsatt. Det kallas för njursvikt, ett tillstånd som antingen är temporärt eller kroniskt. Det är därför mycket viktigt att utreda den bakomliggande orsaken till höga nivåer av kreatinin.  

Vid allvarlig njursvikt kan kreatininnivåerna öka till 500–1 000 µmol / l eller högre. För att akut åtgärda tillståndet behöver man då i vissa fall dialys, det vill säga artificiell filtrationsbehandling.  

Förutom njursvikt kan kreatinin också förhöjas vid följande tillstånd: 

Höga nivåer av kreatinin i blodet kan orsaka symtom som trötthet, aptitlöshet, förändringar i sammansättningen eller urinering, illamående och muskelkramper. 

Vad innebär låga nivåer av kreatinin? 

Låga nivåer av kreatinin beror oftast inte på någon sjukdom utan orsakas istället av bland annat: 


Gå till varukorgen: kr