Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Kreatinin berättar om hur dina njurar fungerar
En man och en kvinna som spelar padel

Kreatinin berättar om hur dina njurar fungerar 

Kreatinin är ett protein som undersöks för att bedöma njurfunktion, alltså hur effektivt dina njurar kan rena ditt blod från restprodukter och skadliga ämnen. 

I den här artikeln förklarar vi vad kreatinin är, varför man mäter det och hur man kan tolka olika nivåer av kreatinin.  

Kort om kreatinin

 • Kreatinin är ett protein som skapas i muskelvävnader 
 • Höga nivåer av kreatinin i blodet kan vara ett tecken på njursvikt 
 • Höga nivåer av kreatinin i blodet kan vara kopplade till symtom såsom trötthet, aptitlöshet och sjukdomskänsla 
 • Män producerar mer kreatinin än kvinnor 

Vad är kreatinin? 

När muskler kontraherar (drar ihop sig) frigörs kreatin, ett protein som sedan omvandlas till kreatinin. Kreatinin används inte av kroppen, utan filtreras via njurarna ut i urinen som en restprodukt.

Kreatininnivåer i blodet är proportionerliga mot muskelmassa och att genom att mäta kreatinin kan man utvärdera hur väl njurarna kan filtrera blodet.  

Varför mäter man kreatinin? 

Kreatinin-prover används för att få en uppfattning om, eller övervaka njurarnas funktion. Om nivåerna av kreatinin i blodet är avvikande så tyder det på att njurarnas filtrationsförmåga är nedsatt.

Det finns flera orsaker till att njurarnas filtrationsförmåga försämras, men de vanligast förekommande är till exempel allvarliga infektioner, diabetes, högt blodtryck, andra hjärt-och kärlsjukdomar och läkemedelspåverkan. 

Kreatinvärden och muskelmassa

Mängden kreatinin i blodet är proportionerligt mot muskelmassa, därför har män på gruppnivå högre nivåer av kreatinin än kvinnor. På samma sätt har unga människor ofta mer muskelmassa och därmed högre nivåer av kreatinin.  

Hos unga muskulösa män kan därför kreatininnivåerna ligga över referensvärdena, utan att det föreligger någon njurskada.  

Hos äldre, som ofta har mindre muskelmassa frigörs mindre mängder kreatinin. Men på grund av att njurarnas filtreringsförmåga naturligt minskar med åldern ses ändå stabila kreatininvärden hos friska personer. 

Vilka är referensintervallen för kreatinin? 

Följande referensvärden gäller för kreatinin:

Kvinnor > 18 år: 45 – 90 µmol/L

Män > 18 år: 50 – 100 µmol/L

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Vad innebär förhöjda nivåer av kreatinin (högt kreatinin)? 

Höga nivåer av kreatinin i blodet tyder på att njurarnas filtrationsförmåga är nedsatt. Det kallas för njursvikt, ett tillstånd som antingen är temporärt eller kroniskt. Det är därför mycket viktigt att utreda den bakomliggande orsaken till höga nivåer av kreatinin.  

Vid allvarlig njursvikt kan kreatininnivåerna öka till 500–1 000 µmol / l eller högre. För att akut åtgärda tillståndet behöver man då i vissa fall dialys, det vill säga artificiell filtrationsbehandling.  

Förutom njursvikt kan kreatinin också förhöjas vid följande tillstånd: 

Höga nivåer av kreatinin i blodet kan orsaka symtom som trötthet, aptitlöshet, förändringar i sammansättningen eller urinering, illamående och muskelkramper. 

Vad innebär låga nivåer av kreatinin? 

Låga nivåer av kreatinin beror oftast inte på någon sjukdom utan orsakas istället av bland annat: 


levervärde, ALAT
Artikel

ALAT och leverhälsa

Levern bearbetar och bryter ner farliga ämnen. ALAT visar hur levern mår, förhöjda värden indikerar leverskada.

CRP (C-reaktivt protein)
Artikel

CRP mäter inflammationsnivån i kroppen

C-reaktivt protein, eller förkortningen CRP är ett protein som produceras av levern. Nivåerna av CRP i blodet stiger kraftigt vid inflammatoriska tillstånd som bland annat kan orsakas av sjukdomar och infektioner.

En kvinna hoppar i trampolinen
Artikel

Ferritin och järnbrist

Ferritin är ett protein som kroppen använder för att lagra järn. Genom att mäta sina nivåer av ferritin får man därför en bild av kroppens järnnivåer, har man låga ferritinnivåer indikerar det järnbrist. 

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr