Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Prediabetes är ett förstadium till diabetes
En kvinna bär en korg med grönsaker

Prediabetes är ett förstadium till diabetes

Det är viktigt att identifiera prediabetes, eftersom det i detta skede fortfarande är möjligt att förhindra uppkomsten av vuxendiabetes i de flesta fall.

Kort om prediabetes

 • Prediabetes är ett förstadium till diabetes.
 • Alla med typ 2- eller vuxendiabetes har också gått igenom prediabetes-skedet.
 • Prediabetes är en fas utan symtom och förbises därför lätt.
 • Prediabetes diagnostiseras genom kontroll av fastesocker som då visar på värden på plasmaglukos mellan 6,1- 6,9 eller via ett sockerbelastningstest.
 • Prediabetes behandlas i första hand genom att göra förändringar i de egna levnadsvanorna.

Vad är prediabetes?

Prediabetes är ett tillstånd där blodsockernivåerna är förhöjda, men man har ännu inte diabetes. Prediabetes är alltså ett förstadium till diabetes. Blodsockret kan vara förhöjt flera år innan diabetes diagnostiseras. Alla med typ 2- eller vuxendiabetes har också gått igenom prediabetes-skedet.

Prediabetes kan ses som kroppens sista varning och en uppmaning att ändra levnadsvanorna innan diabetes bryter ut. I prediabetes-skedet är det viktigt att vara extra noga med vad man äter och hur man rör på sig. Att ändra levnadsvanorna i en hälsosammare riktning kan fördröja eller till och med förhindra uppkomsten av typ 2-diabetes hos vuxna.

Vem har risk att utveckla prediabetes?

Orsaken till stigande blodsocker och utvecklingen av prediabetes finns främst i levnadsvanorna men genetisk predisposition kan också påverka utvecklingen av sjukdomen. Ärftlig predisposition för störningar i glukosmetabolismen är mycket vanlig, och många överviktiga riskerar att utveckla typ 2-diabetes i framtiden. Diabetes kan också förekomma hos en person som inte har en familjehistoria av diabetes.

I synnerhet är bukfetma en riskfaktor för typ 2-diabetes eftersom ansamling av fett i bukhålan och levercellerna leder till insulinresistens. Insulinresistens är en störning i bukspottkörtelns produktion av insulin, vilket leder till att effekten av insulin på cellerna minskar och blodsockret kan stiga.

Förutom övervikt och särskilt bukfetma är andra faktorer som predisponerar för prediabetes och typ 2-diabetes ohälsosam kost, för lite motion, hög ålder, metaboliskt syndrom, sömnbrist, rökning och graviditetsdiabetes. Låggradig inflammation, som har uppstått i kroppen som ett resultat av levnadsvanorna under åren, kan också bidra till utvecklingen av diabetes hos vuxna.

Du kan enkelt mäta dina egna blodsockernivåer och andra värden som är viktiga för din hälsa genom Vital.

Fastställande av prediabetes

Prediabetes utvecklas långsamt i kroppen under flera år eller till och med årtionden och kan vara helt symtomfri. Liksom diabetes kan prediabetes detekteras genom blodprov.

I undersökningarna används bland annat ett sockerbelastningstest. Blodsockret mäts efter fasta och två timmar efter intag av en sockerlösning. Om ett av värdena ger ett avvikande resultat tolkas det som en blodsockerstörning och en risk att utveckla diabetes.

Förutom sockerbelastningstest kan B-HbA1c användas för att diagnostisera prediabetes och diabetes. HbA1c = långtidsblodsocker och är en form av glykerat hemoglobin. Blodets glukoshalt, P-Glukos, kan också användas.

Eftersom symtomen på stigande blodsocker kan vara mycket milda, är det också bra att mäta blodsockernivåerna hos personer med normal vikt som inte hör till riskgruppen, om deras tillstånd förändras.

Om du redan har genomfört en hälsokontroll via Vital får du resultaten presenterade i en tydlig resultatrapport, där värdena jämförs med referensvärdena.

Symtom på prediabetes

Prediabetes kan vara helt symtomfri eller orsaka mycket milda symtom som kan vara svåra att identifiera. Skedet av förhöjt blodsocker, eller prediabetes, varar ofta i åratal och man kan också vänja sig vid symtomen med tiden.

Symtomen på prediabetes är till stor del desamma som symtomen på diabetes men mycket mildare.

De vanligaste symtomen är bland annat:

Hos äldre kan högt blodsocker också leda till minskat välbefinnande och funktionsförmåga samt förvirring. Hos äldre och barn kan en ökning av mängden urin leda till sängvätning. Symtomen kan också vara mycket olika beroende på person.

Om blodsockernivån har varit hög under lång tid kan kroppen ha vant sig vid högt blodsocker, och det kan finnas lindriga eller inga symtom. Om däremot blodsockernivån för det mesta håller sig på en bra nivå kan även en liten ökning av blodsockernivån lätt orsaka symtom.

Symtomen kan också vara relaterade till en annan sjukdom, så det är viktigt att söka läkarvård om man misstänker en sjukdom.

Behandling av prediabetes

I en frisk kropp kontrollerar insulin att blodsockret inte stiger för högt. Vid typ 1-diabetes producerar bukspottkörteln inte tillräckligt med insulin, men vid typ 2-diabetes och prediabetes beror ökningen av blodsockret vanligtvis på ohälsosamma levnadsvanor. Prediabetes behandlas i första hand genom att göra förändringar i de egna levnadsvanorna.

Vid både prediabetes och alla andra typer av diabetes baseras behandlingen på kontroll av vikt och blodsocker genom ändrade levnadsvanor, vilket också främjar kardiovaskulär hälsa.

Redan en viktminskning på några kilo minskar risken för diabetes avsevärt, för när man går ner i vikt försvinner fett snabbare från bukhålan än från under huden. Fett som ackumuleras i de inre organen kan effektivt minskas genom att motionera och ändra sina matvanor.

En livsstilsförändring i prediabetes-skedet kan förhindra uppkomsten av typ 2-diabetes eller skjuta upp behovet av att påbörja läkemedelsbehandling. Behandlingen av prediabetes och diabetes (inkl. livsstilsförändring) bör alltid påbörjas så tidigt som möjligt.

Diabetesens uppkomst kan påverkas med levnadsvanorna

Typ 2-diabetes, som prediabetes mycket ofta leder till, är en allvarlig och ärftlig sjukdom, vars uppkomst påverkas avsevärt av levnadsvanorna. Man bör lära sig hälsosamma levnadsvanor senast när prediabetes diagnostiseras.

Eftersom i synnerhet övervikt och bukfetma, för lite motion, rökning samt felaktiga matvanor ökar risken för sjukdomen avsevärt, kan risken påverkas kraftigt. Risken för att utveckla sjukdomen är särskilt hög hos dem med ärftliga faktorer som predisponerar för diabetes.

Genom att lägga till motion i vardagen och ompröva sina matvanor kan man förhindra eller åtminstone fördröja uppkomsten av diabetes. En hälsosam kost som ger alla nödvändiga skyddande näringsämnen och vitaminer gör att man håller sig frisk och mår bra.

CRP (C-reaktivt protein)
Artikel

CRP mäter inflammationsnivån i kroppen

C-reaktivt protein, eller förkortningen CRP är ett protein som produceras av levern. Nivåerna av CRP i blodet stiger kraftigt vid inflammatoriska tillstånd som bland annat kan orsakas av sjukdomar och infektioner.

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr