Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Apolipoprotein B (ApoB) är en riskmarkör för hjärt-och kärlsjukdom
Apolipoprotein B, ApoB

Apolipoprotein B (ApoB) är en riskmarkör för hjärt-och kärlsjukdom

Apolipoprotein B (ApoB) är ett bärarprotein som hjälper till att transportera LDL-kolesterol (även kallat det onda kolesterolet) samt andra skadliga fettmolekyler i blodet. ApoB-värdet ger tillsammans med övriga lipidvärden en uppskattning av risken att drabbas av hjärt-och kärlsjukdomar. 

Kort om apolipoprotein B (ApoB)

 • ApoB är huvudkomponenten i LDL, också känt som det onda kolesterolet 
 • Förhöjda ApoB-nivåer kan innebära en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar 
 • Att undersöka sitt ApoB-värde kan vara särskilt fördelaktigt för personer med övervikt och diabetes samt de med ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdomar 

Vad är apolipoprotein B (ApoB)?  

Kroppen behöver transportera kolesterol och andra fettmolekyler från kosten via blodet till platser där det behövs. Transporten av fetter i blodet sker med hjälp av olika lipoproteiner som LDL och HDL, även kända som det onda och goda kolesterolet.  

Apolipoprotein B är huvudkomponenten i LDL vilket innebär att varje LDL-molekyl har ett ApoB-protein bundet till sig. I HDL är det istället apolipoprotein A1 (ApoA1) som är huvudkomponent.

Kopplingen till kolesterol

Själva Apo-proteinerna hjälper till att producera enzymer som bryter ner fettmolekyler och hjälper också till att binda in till receptorer hos olika celler som fettmolekylerna ska transporteras till. Genom att mäta koncentrationen av ApoB i blodet kan man därför göra en uppskattning av mängden kolesterol i blodomloppet. 

Både LDL och HDL är nödvändiga för hälsan och fyller viktiga roller i kroppen, att kalla LDL enbart för det onda kolesterolet är därför lite missvisande. En hög koncentration av LDL, särskilt i förhållande till mängden HDL, är dock starkt förknippat med en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Varför undersöker man ApoB? 

ApoB analyseras eftersom dess mängd samt relation till ApoA1 är en riskmarkör för hjärt- och kärlsjukdom. Särskilt hos överviktiga personer samt diabetes- och njursjukdomspatienter kan nivåerna vara ohälsosamma trots att de är inom referensintervallet. Det beror på att dessa tillstånd alla på olika vägar höjer kolesterolvärdet eller gör kroppen känsligare för höga kolesterolnivåer.  

Övervikt, metabolt syndrom och typ 2-diabetes som alla påverkar kolesterolvärdet negativt har dessutom blivit allt vanligare. I dessa riskgrupper kan resultatet från ett traditionellt kolesteroltest vara något förhöjt eller normalt, även om det finns ökad risk för sjukdom. I sådana situationer är det särskilt gynnsamt att känna till antalet och förhållandet mellan kolesterolbärande proteiner snarare än enbart den totala koncentrationen.  

Relation till ApoA1

Många känner till att ett högt kolesterolvärde ökar risken för framtida hjärt- och kärlsjukdomar, men även nivåer inom normalintervallet där kvoten mellan LDL och HDL är hög har visat sig vara dåligt för den långsiktiga hälsan. Ju högre nivåer av ApoB (mäter LDL) i relation till ApoA1 (mäter HDL), desto större är risken för hjärt- och kärlsjukdomar.  

Högt totalt kolesterolvärde och särskilt en hög kvot mellan LDL och HDL leder till ökad åderförkalkning. En ökad åderförkalkning kan sedan orsaka en rad problem med hjärta och kärl och ökar exempelvis risken för att drabbas av hjärtsvikt, hjärtinfarkt och stroke.

En lämplig mängd LDL i relation till HDL minskar däremot risken för hjärt- och kärlsjukdom, även när totala kolesterolvärdet är på högre nivåer. Balansen mellan ”dåligt” LDL och ”gott” HDL är helt enkelt viktigare än de enskilda nivåerna av respektive värde. 

En hög kvot mellan ApoB och ApoA1 (som mäter det ”goda” kolesterolet HDL) ger inga direkta symtom men ökar risken för att man ska drabbas av sjukdomar med tiden. Det kan därför vara bra att undersöka sin ApoB/ApoA1 kvot med ett enkelt blodprov för att kontrollera risken att man drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. 

Vilka är referensvärdena för ApoB?  

Målvärdet för ApoB hos både män och kvinnor är mindre än 0,9 g/l och dess referensvärde är: 

Kvinnor: 0,60–1,17 g/L 
Män: 0,66–1,33 g/L 

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används. 

Vad innebär ett högt värde av ApoB? 

Ett högt värde indikerar att man löper högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Det höga värdet kan bero både på ärftliga faktorer och ens livsstil. Brist på motion, övervikt samt kost som är rik på mättat fett och snabba kolhydrater påverkar alla ens kolesterolvärde negativt. 

Vad innebär ett lågt värde av ApoB? 

Ett lågt värde är oftast ett gott tecken och är associerat med god hälsa i allmänhet.  

Även om ens nivå är inom referensintervallet kan man dock löpa högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar om kvoten mellan ApoB och ApoA1 är hög. 

Hur skiljer sig ApoB-testet från ett traditionellt kolesteroltest? 

Ett traditionellt kolesteroltest mäter den totala nivån av kolesterol i blodet. Men inte enbart den totala nivån utan även förhållandet mellan mängden LDL och HDL påverkar risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. 

Direkta HDL- och LDL-analyser skiljer ApoB-innehållande lipoproteiner som LDL från andra lipoproteiner som ApoA1 innehållande HDL. Antalet LDL och HDL partiklar kan därför bedömas med dessa tester. Mätningen fastställer specifikt mängden av de viktigaste komponenterna i de olika lipoproteinerna, nämligen ApoB och ApoA1. 

ApoB-testet mäter mängden av alla aterogena lipoproteiner och oftast kombinerar man samtidigt med ett ApoA1-test som mäter HDL. Att något är aterogent innebär att det orsakar åderförkalkning eller artärsjukdom.  

Vem kan ha nytta av ett ApoB-test? 

ApoB-undersökningen är lämplig för att bedöma risken för hjärt-och kärlsjukdom hos personer som vill veta om risk föreligger. Det kan vara bra om du vet att äldre släktingar drabbats av hjärt-kärlsjukdom, om du är överviktig, lider av diabetes eller om du helt enkelt är nyfiken på att undersöka och påverka din egen hälsa. 

Kan livsstilen påverka ApoB-värdet? 

Livsstilen kan påverka ens blodfetter och kolesterolvärden i hög grad. Generellt gäller att hälsosamma kost- och motionsvanor ger bra värden medan kalori- och fettrik kost kombinerat med stillasittande ger sämre värden. Det går därför att få bättre värden genom att hålla sig i god fysisk form och äta hälsosam kost som innehåller låga mängder mättat fett.  

Minska snabba kolhydrater

Det är också bra att undvika ett för stort intag av snabba kolhydrater, det vill säga mat med högt glykemiskt index. Höga ApoB-nivåer är ofta kopplat till höga nivåer av levertriglycerider. Höga levertriglycerider kan orsakas inte bara av en hög fettkonsumtion utan även av kost med högt glykemiskt index. Snabba kolhydrater, det vill säga matvaror med högt glykemiskt index, höjer alltså också ApoB-värdet. Det är därför viktigt att inte ersätta en fettrik kost med en som innehåller mycket snabba kolhydrater om man försöker sänka sitt kolesterolvärde.  

Också fetma och metabolt syndrom med medföljande insulinresistens kan höja ApoB-nivåerna. Det kan därför hjälpa ens kolesterolvärde att gå ner i vikt om man är överviktig. 


hdl kolesterol mat
Artikel

HDL – det goda kolesterolet

HDL-kolesterol kallas även för det “goda” kolesterolet, då höga HDL-värden bland annat kan minska risken för hjärt-och kärlsjukdomar.

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr