Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / GFR (glomerulär filtrationshastighet)

GFR (glomerulär filtrationshastighet)

GFR-undersökningen används vanligtvis för att bedöma njurfunktionen.

Glomerulär filtrationshastighet (GFR)

 • Den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) beskriver njurfunktionen.
 • Den glomerulära filtrationshastigheten ger ett mer exakt värde på njurfunktionen än enbart kreatinin.
 • Onormalt låg GFR indikerar njurinsufficiens.

Njurundersökning

Njurfunktionen har länge bedömts med kreatininanalys. Den glomerulära filtrationshastigheten är emellertid en mer exakt analys på njurfunktionen än enbart kreatinin.

Varför görs en GFR-undersökning?

Glomerulär filtrationshastighet (GFR) är ett mått på hur väl njurarna filtrerar blodet. GFR mäts i milliliter per minut och avser den hastighet med vilken blodet renas från avfallsprodukter och överskottsvätska.

Njurfunktionen kan försämras till följd av sjukdomar (t.ex. diabetes, förhöjt blodtryck, hjärtsjukdomar) eller vissa mediciner. Därför följs njurfunktionen i samband med många långvariga sjukdomar eller förändringar i medicineringen.

Njurarna bör vara i ett stabilt tillstånd då undersökningen görs, eftersom undersökningen inte är lämplig för bedömning av akut njurinsufficiens.

Vilka faktorer kan påverka GFR-värdet?

GFR-värdet påverkas av samma faktorer som kreatinin. Kreatinin kommer från musklerna, vilket är anledningen till att hög muskelmassa höjer kreatininvärdet och låg muskelmassa sänker det.

Hos män produceras mer kreatinin än hos kvinnor, eftersom män har mer muskelmassa än kvinnor.

Åldern påverkar också värdena, eftersom njurfunktionen minskar naturligt med åldern, liksom muskelmassan.

En nedsatt njurfunktion kan diagnostiseras genom ett förhöjt kreatininvärde och ett sänkt GFR-värde.

Extra läsning

CKD-EPI-formel

Det finns flera formler för att bestämma GFR-värdet, såsom CKD-EPI-formeln (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). CKD-EPI-formeln är inte lämplig för barn och används endast för vuxna i åldern 18 år och äldre. CKD-EPI-formeln tar inte hänsyn till personens vikt. Resultatet av beräkningen redovisas som normaliserat per den genomsnittliga kroppsytan hos vuxna, 1,73 m2.

Cockcroft-Gaults formel

GFR-värdet kan också beräknas med den mer exakta Cockcroft-Gault-formeln som tar hänsyn till personens vikt.

GFR = (140 – ålder) x vikt (kg) / a x P-krea (µmol/l), där a = 0,8 för män och 0,95 för kvinnor

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr