Hoppa till sidans innehåll
Hem / Artiklar / Lipoprotein (a) kan indikera risken för kärlsjukdomar

Lipoprotein (a) kan indikera risken för kärlsjukdomar

Kort om lipoprotein (a)

Lipoprotein (a) är en molekyl som liknar LDL, men den har en extra protein kopplad till sig, kallad apoprotein (a). Ju kortare detta apoprotein (a) är, desto mer produceras och utsöndras det från levern, vilket ökar mängden lipoprotein A i blodet. Individers lipoprotein (a)-nivåer varierar kraftigt. De bestäms huvudsakligen genetiskt.

Mätning av lipoprotein (a)

Mätning av lipoprotein(a)-nivåer rekommenderas särskilt vid familjär hyperkolesterolemi (FH) och om det finns tidiga fall av kärlsjukdomar i släkten eller om personens totala risk för kärlsjukdomar är hög eller mycket hög.

Lipoprotein (a) har skadliga effekter på hjärt- och kärlhälsan som är oberoende av andra riskfaktorer och kan förstärka deras påverkan. Om både lipoprotein (a) och LDL-nivåerna är förhöjda är det viktigt att fokusera på att sänka LDL-nivåerna, för att minska den skadliga samverkan mellan dessa faktorer.

Vad är referensintervallet för lipoprotein (a)? 

Referensvärden kan skilja sig åt beroende på var analysen utförs och vilken analysmetod som används.

Vad innebär förhöjda värden av lipoprotein (a)?

Förhöjda lipoprotein(a)-nivåer är relaterade till:

Minskning av lipoprotein(a)-nivåer

De tillgängliga lipidläkemedlen kan inte signifikant minska lipoprotein(a)-nivåerna. Det är svårt att direkt påverka lipoprotein(a)-nivåerna med livsstilsval, men faktorer som sänker LDL-kolesterol minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

LDL-kolesterol kan du påverka själv. Genom att följa en hälsosam livsstil, inklusive regelbunden motion och en fiberrik kost med mjuka fetter som olivolja istället för hårda fetter som smör, kan du påverka dina blodfettsnivåer positivt. Viktnedgång, att sluta röka och att minska alkoholkonsumtionen kan också bidra till förbättrade blodfettsvärden.

Vad är skillnaden mellan lipoprotein(a)-partiklar och LDL-partiklar?

Lipoprotein (a) tillhör familjen av lipoproteiner som transporterar LDL-kolesterol. Till skillnad från apolipoprotein B-100 i LDL-partiklarna, som delvis är nedsänkt i det fettrika membranet, består lipoprotein (a) av vattenlösliga proteiner och är inte aktivt involverat i transporten av fetter.

När bör lipoprotein (a) undersökas?

Lipoprotein (a) bör undersökas i följande situationer:

hdl kolesterol mat
Artikel

HDL – det goda kolesterolet

HDL-kolesterol kallas även för det “goda” kolesterolet, då höga HDL-värden bland annat kan minska risken för hjärt-och kärlsjukdomar.

Artikel

Non-HDL-kolesterol

Non-HDL-kolesterol är ett mått på allt skadligt kolesterol i blodet och beräknas som skillnaden mellan totalt kolesterol och HDL-kolesterol.

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

  • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

  • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

  • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

  • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

  • För både privatpersoner och företag

  • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

  • Läkare granskar alla resultat

  • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

  • Första provsvaren oftast inom några timmar

  • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr