Hoppa till sidans innehåll
Sätt ihop ditt eget testpaket på Vital

Sätt ihop ett eget testpaket

Här kan du skräddarsy en egen hälsokontroll genom att lägga till individuella tester

Här kan du lägga till individuella tester till din beställning

Här kan du lägga till enstaka tester till din beställning om du saknar något specifikt värde i en hälsokontroll, eller bygga en egen hälsokontroll med endast de värden som du är intresserad av. Lägg de värden du är intresserad av i varukorgen för att bygga ditt paket.

Vid beställningar under 390 kr läggs en provtagningsavgift på 250 kr till i kassan.

  190 kr

  Blodstatus är en samling analyser vilka ger en övergripande status av olika celler i blodet. Samtliga av Vitals hälsokontroller innehåller B-Blodstatus eftersom det är en av de mest grundläggande analyserna och används av våra läkare för att screena och göra en helhetsbedömning av allmän hälsostatus.

  490 kr

  D-vitamintestet är för dig som vill få insikt i dina D-vitaminnivåer. Det är extra viktigt för oss nordbor att ha koll på nivåerna under det mörka höst- och vinterhalvåret. D-vitamin behövs för immunförsvar och förebyggande av osteoporos (benskörhet).

  190 kr

  ALAT (alaninaminotransferas) är ett av de värden som ger dig en indikation på hur din lever mår. Genom att mäta ALAT och ASAT kan man ofta upptäcka och förebygga leversjukdomar i ett tidigt stadium.

  190 kr

  Albumin produceras i levern och har två viktiga funktioner – att reglera kroppens vätskenivåer samt att transportera viktiga näringsämnen till kroppens vävnader.

  ALP är förkortningen för enzymet alkaliskt fosfatas som framför allt finns i lever, gallvägar och ben. Det är därför vanligt att mäta ALP när leverns, de tillhörande gallvägarnas samt skelettets hälsa undersöks.

  190 kr

  ASAT (aspartataminotransferas) är ett av de värden som ger dig en indikation på hur din lever mår. Värdet är intressant vid misstanke om, samt uppföljning av, leversjukdomar.

  P-CRP, högkänsligt (C-reaktivt protein) är en riskmarkör för hjärt- och kärlsjukdomar. CRP och högkänsligt CRP (hsCRP) är samma prov som båda mäter mängden CRP i blodet, de använder dock olika mätmetoder där Hs-CRP kan mäta lägre nivåer. 

  190 kr

  Ferritin är ett bra mått på kroppens järndepåer. Låga nivåer kan vara ett tecken på järnbrist, vilket kan påverka bland annat uthållighet, humör och allmänt välbefinnande.

  190 kr

  Glukos är samma sak som blodsocker och är kroppens huvudsakliga energikälla. Glukosvärdet mäter mängden glukos som finns i blodet vid en viss tidpunkt. 

  190 kr

  GT är ett av standardproverna vid undersökning av leverns och gallvägarnas hälsa, särskilt vid misstanke om alkoholrelaterade hälsoproblem.

  HDL-kolesterol kallas även det goda kolesterolet. Den viktigaste funktionen för HDL är att ta bort överskott av kolesterol från kroppen. Regelbundna mätningar av kolesterolet och livsstilsförändringar kan användas för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

  190 kr

  Järn behövs för att transportera syre i kroppen. Normala järnnivåer förhindrar anemi (blodbrist) och behövs för att hålla sig pigg och frisk. Både låga och höga järnvärden kan vara skadliga för hälsan. 

  190 kr

  Kalcium är ett mineral vars behov varierar med åldern. Tillräckliga nivåer av kalcium i blodet är essentiellt för god skelettstyrka, välfungerande muskler och nervsystem.

  Kreatinkinas (P-CK) är ett enzym som finns i muskelceller, vars aktivitet är högst i tvärstrimmiga muskler, hjärtmuskel och hjärna. Utöver dessa finns kreatinkinas i centrala nervsystemet och tarmväggen. En kreatinkinasanalys utförs om man misstänker att celler som innehåller kreatinkinas har skadats, till exempel på grund av muskelskador. 

  LDL, även kallat det “onda” kolesterolet, transporterar blodfetter såsom kolesterol i kroppen. LDL transporterar det mesta av kolesterolet i blodet till vävnaderna, men också till väggarna i artärerna. Överskott av kolesterol blir kvar i blodomloppet och kan byggas upp i artärernas väggar, vilket leder till förträngningar.

  Magnesium behövs för att musklerna ska fungera bra och för att skelettet ska hålla sig starkt. Personer med en hög nivå av fysisk aktivitet behöver vara uppmärksamma på att få i sig tillräckligt med magnesium. 

  190 kr

  PSA-test via blodprov för dig som vill få insikt i dina PSA-nivåer. Kan ge dig möjlighet att upptäcka och behandla prostatacancer i tidigt skede. Endast för män över 40 år. 

  190 kr

  Urat (urinsyra) är en restprodukt i kroppen. En hög koncentration av urat kan orsaka kristallbildning i leder vilket i sin tur kan leda till gikt.

  190 kr

  Folat eller folsyra, också kallat vitamin B9. Det är en bra idé att hålla koll på sina folatnivåer, särskilt om man tillhör en riskgrupp för folatbrist.

  290 kr

  Zink är ett livsviktigt spårämne som bland annat främjar hårväxt, hudhälsa och fertilitet. Mängden zink bör undersökas vid misstänkt brist.

Hälsokontroll via blodprov

1. Välj en hälsokontroll

Välj enkelt en av våra färdiga hälsokontroller och/eller enskilda tester och gör din beställning på hemsidan. Din remiss skapas i samband med din beställning.

2. Provtagning

Efter att du har gjort din beställning och valt laboratorium kan du gå och ta ditt blodprov. Våra tester kan tas på många platser runtom i Sverige.

3. Dina resultat

Inom 1-4 vardagar får du dina svar i “Min journal” på Vital.se, med förklaring om vad just dina värden betyder och om de ligger inom referensvärden. 

Why Vital?

Your health is in your hands

 • Gives you knowledge and control over your health
 • Track your values as they evolve over time
 • Simple and clear results within a few days
 • No waiting times for referrals from doctors
 • For both individuals and businesses
 • Laboratory packages designed by experienced doctors
 • All results are reviewed by doctors
 • We collaborate with over 100 accredited laboratories in Sweden, over 70 in Stockholm
 • The blood test takes only a few minutes
 • First test results usually available within a few hours

Vital är en del av vårdkoncernen Meliva AB

Vitals hälsokontroller är förebyggande och ger inget direkt svar på om du är frisk eller sjuk. Om ett provsvar visar sig vara utanför referensvärde kan du bli rekommenderad av våra läkare att kontakta din ordinarie vårdcentral för vidare utredning.

Om du bor i Stockholm, Uppsala eller Göteborg kan du vända dig till någon av Melivas vårdcentraler. Om du är i behov av receptförnyelse eller digital lättakut kan du vända dig till Melivas digitala klinik. Klicka här för att läsa mer.

Meliva

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr