Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy för hemsidan Vital.se

Sammanfattning: Integritetspolicy för hemsidebesökare

Allmänt och materiellt tillämpningsområde

För Vital är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna Integritetspolicy gäller för dig som besöker vår Hemsida (”Hemsida”) samt dig som köper någon av Vitals hälso- och sjukvårdsrelaterade tjänster (”Tjänster”).

I vår roll som personuppgiftsansvarig tillser vi att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs och att vi endast behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. 

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar endast dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen.

De kategorier personuppgifter vi behandlar är följande:

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress,
 • Demografiska uppgifter, såsom ålder och kön.
 • Användardata, såsom beteendemönster, köphistorik, surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och länge besöket varade,
 • Enhetsdata, så som IP-nummer,
 • Positioneringsdata, såsom information om din plats när du besöker vår Hemsida eller genomför ett köp,
 • Information kopplad till sociala mediekonton, såsom profilbild, profilnamn samt annan information du väljer att tillhandahålla när du interagerar med oss på sociala medier, och
 • Annan information, såsom information du delar med dig av i din korrespondens med oss.

Vår användning av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla, administrera och hantera Vitals Hemsida,
 • För att tillhandahålla, administrera och hantera köp av Vitals Tjänster,
 • För att marknadsföra Vitals Tjänster, exempelvis genom nyhetsbrev, sociala medier, publikationer eller evenemang,
 • För att analysera, förbättra och utveckla Vitals Hemsida och Tjänster,
 • För att fullgöra Vitals rättsliga förpliktelser,
 • För att möjliggöra fusioner, avyttringar, omstruktureringar, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Vitals tillgångar, och
 • För att tillvarata Vitals rättsliga intressen vid en tvist.

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se tabellerna nedan.

Vill du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter för det fall du väljer att använda våra Tjänster, vänligen se mer i vår Integritetspolicy för dig som tar del av Vitals Tjänster.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter, tveka inte att kontakta oss på kundservice@vital.se.

Fullständig integritetspolicy för hemsidebesökare

1.  ALLMÄNT

1.1 För Vital Labs AB org. nr 559332-0723 (“Vital”), är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna Integritetspolicy gäller för dig som besöker vår hemsida, www.vital.se  (”Hemsida”), samt dig som väljer att köpa någon av Vitals tjänster inom hälso- och sjukvård (”Tjänster”).

2.   PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

2.1 Vital är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar således för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lag. 

2.2 Vi har utsett Caroline Olstedt Carlström på Cirio Advokatbyrå som dataskyddsombud (“Dataskyddsombud”). Dataskyddsombudet har bland annat ansvar för att övervaka att vår användning av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

2.3 Kontaktinformation för dataskyddsfrågor: kundservice@vital.se

3.   VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: 

– För att tillhandahålla, administrera och hantera Vitals Hemsida,

– För att tillhandahålla, administrera och hantera köp av Vitals Tjänster,

– För att marknadsföra Vitals Tjänster, exempelvis genom nyhetsbrev, sociala medier, publikationer eller evenemang,

– För att analysera, förbättra och utveckla Vitals Hemsida och Tjänster,

– För att fullgöra Vitals rättsliga förpliktelser,

– För att möjliggöra fusioner, avyttringar, omstruktureringar, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Vitals tillgångar, och

– För att tillvarata Vitals rättsliga intressen vid en tvist.

3.1 De kategorier personuppgifter vi behandlar är följande: 

– Kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress,

– Demografiska uppgifter, såsom ålder och kön.

– Användardata, såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade,

– Enhetsdata, så som IP-nummer,

– Positioneringsdata, såsom information om din plats när du besöker vår Hemsida eller genomför ett köp,

– Information kopplad till sociala mediekonton, såsom profilbild, profilnamn samt annan information du väljer att tillhandahålla när du interagerar med oss på sociala medier, och 

– Annan information som du väljer att dela med dig av.

3.2 I tabellerna nedan kan du läsa mer om hur vi på Vital behandlar dina personuppgifter när du besöker vår Hemsida eller köper våra Tjänster.

ÄNDAMÅL

 • För att tillhandahålla, administrera och hantera Vitals Hemsida
 • För att tillhandahålla, administrera och hantera köp av Vitals Tjänster
 • För att marknadsföra Vitals Tjänster, exempelvis genom nyhetsbrev, sociala medier, publikationer eller evenemang
 • För att analysera, förbättra och utveckla Vitals Hemsida och Tjänster
 • För att fullgöra Vitals rättsliga förpliktelser
 • För att möjliggöra fusioner, avyttringar, omstruktureringar, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Vitals tillgångar
 • För att tillvarata Vitals rättsliga intressen vid en tvist

För att tillhandahålla, administrera och hantera Vitals Hemsida

Vad vi gör:  Vi behandlar information om dig för att vi ska kunna erbjuda dig en trevlig och smidig upplevelse när du besöker vår Hemsida. Detta gör vi främst genom att inhämta information från cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, se Vitals Information om cookies.

För att vi ska kunna erbjuda dig en god service när du besöker vår Hemsida, kan vi även komma att behandla information om dig om du exempelvis väljer att kontakta oss. 

Kategorier av personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress. Annan information som du väljer att dela med dig av. Användardata såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade. Enhetsinformation såsom IP-nummer.

Rättslig grund: Vi behandlar dina personuppgifter baserat på Vitals berättigade intresse av att tillhandahålla, administrera och hantera vår Hemsida, vilket vi anser väger tyngre än intresset för skydd av dina personuppgifter. 

Lagringstid: Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla, administrera och hantera Vitals Hemsida. I händelse av att du kontaktar oss med exempelvis en fråga om våra Tjänster, behandlar vi dina uppgifter under tiden ditt ärende bereds samt upp till två (2) månader därefter. 

Vi kan dock behöva spara dina uppgifter under en längre tid om så krävs mot bakgrund av en rättslig förpliktelse eller i händelse av en tvist. Se mer om dessa ändamål nedan. 

För information om hur länge vi sparar de personuppgifter vi behandlar vid användning av cookies, se mer i Vitals Information om cookies. 

För att tillhandahålla, administrera och hantera köp av Vitals Tjänster

Vad vi gör:  Vi behandlar information om dig för att kunna tillhandahålla, administrera och hantera köp av våra Tjänster. 

För att uppnå syftet med detta ändamål behöver vi behandla vissa kontaktuppgifter om dig för att exempelvis kunna bekräfta vem det är som genomfört köpet och för att sedan tillse att leverans sker till rätt person.

Kategorier av personuppgifter: Kontaktuppgifter  såsom namn, telefonnummer, postadress och e-postadress.

Rättslig grund: Vi behandlar dina personuppgifter baserat på att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. 

Lagringstid: Dina personuppgifter sparas enbart under den tid som krävs för att uppnå ändamålet med behandlingen. Vi behandlar dina kontaktuppgifter i upp till tolv (12) månader efter det att vi levererat ditt testresultat. Notera dock att dina uppgifter kan komma att sparas under en längre tid mot bakgrund av Vitals rättsliga förpliktelser eller i händelse av en tvist. För mer information om behandling inom ramen för dessa andra ändamål, se nedan.   

För att marknadsföra våra Tjänster genom exempelvis nyhetsbrev, social media, publikationer och evenemang

Vad vi gör: Vi behandlar dina personuppgifter för att marknadsföra våra Tjänster. Detta gör vi bland annat genom att skicka ut nyhetsbrev eller annan information samt via sociala medier. 

För det fall vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföring kan du enkelt när som helst välja att vi ska upphöra med behandlingen, antingen genom att använda ”opt-out”-funktionen i våra utskick eller genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av denna Integritetspolicy. 

Kategorier av personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress. Demografiska uppgifter, såsom ålder och kön.

Användardata, såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade. Enhetsdata, så som IP-nummer. Annan information som du väljer att dela med dig av.

Information kopplad till sociala mediekonton, såsom profilbild, profilnamn samt annan information du väljer att tillhandahålla när du interagerar med oss på sociala medier.

Rättslig grund: Vi behandlar dina personuppgifter baserat på Vitals berättigade intresse att marknadsföra våra Tjänster, vilket vi anser väger tyngre än ditt intresse för skyddet av dina personuppgifter.

Lagringstid: Uppgifter som behandlas inom ramen för vår marknadsföring sparas under en period om två (2) år från det datum då vi samlade in dina uppgifter eller från det datum då du senast kom i kontakt med oss, beroende på vilket som inträffar senare. 

Du kan när som helst invända mot vår personuppgiftsbehandling inom ramen för direktmarknadsföring. Mer information om dina rättigheter finns i avsnitt 9 nedan. 

För det fall du erhåller nyhetsutskick kan du även när som helst välja att ”opt-out”, dvs. avsluta din prenumeration hos oss, varpå du inte längre kommer erhålla några utskick.

För information om hur länge vi sparar de personuppgifter vi behandlar vid användning av cookies, se mer i Vitals Information om cookies

För att analysera, förbättra och utveckla Vitals Hemsida och Tjänster

Vad vi gör: Vi behandlar dina personuppgifter när vi utför analyser för att förbättra, utveckla, underhålla och hantera vår Hemsida och Tjänster. Om du väljer att lämna ett omdöme avseende din upplevelse och erfarenhet av att vara kund hos oss behandlar vi även information om dig. Den informationen används i syfte att kunna utveckla och förbättra vår Tjänst. 

För detta ändamål använder vi även tredjepartsverktyg för att samla in aggregerad data om besökare på vår Hemsida. För mer information om vår användning av cookies, se vår Information om cookies .

Kategorier av personuppgifter:

Användardata såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade.

Positioneringsdata, såsom information om din plats när du besöker vår Hemsida eller genomför ett köp. Enhetsinformation som IP-nummer. Annan information som du väljer att dela med dig av (ex. i samband med att du lämnar ett kundomdöme).

Lagringstid: Se vår Information om cookies  för information om hur länge vi behandlar personuppgifter vid användning av cookies.

Rättslig grund: Se vår Information om cookies för information om laglig grund för personuppgiftsbehandlingen.

För att fullgöra Vitals rättsliga förpliktelser

Vad vi gör: Vital kan behöva behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, exempelvis krav som följer av bokföringslagen i och med hantering av ditt köp av våra Tjänster.

Kategorier av personuppgifter: Alla de kategorier av personuppgifter som anges i avsnitt 3.2.

Rättslig grund: Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lagstiftning.

Lagringstid: Dina personuppgifter sparas enbart under den tid som krävs enligt tillämplig lagstiftning, exempelvis sju (7) år enligt bokföringslagen.

För att möjliggöra fusioner, avyttringar, omstrukturering, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Vitals tillgångar

Vad vi gör: Vi behöver behandla dina personuppgifter i händelse av en eventuell fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning av Vitals tillgångar. 

Kategorier av personuppgifter: Alla de kategorier av personuppgifter som anges i avsnitt 3.2.

Rättslig grund: Vi behandlar dina personuppgifter baserat på Vitals berättigade intresse att möjliggöra för fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Vitals tillgångar, vilket vi anser väger tyngre än intresset för skyddet av dina personuppgifter.

Lagringstid: Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. 

Personuppgifter som överförs till en köpare eller annan efterträdare i händelse av avyttring eller annan försäljning eller överföring av Vitals tillgångar kommer inte att fortsätta behandlas av Vital efter en sådan överföring, om så inte krävs enligt tillämplig lag.

För att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist

Vad vi gör: Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättsliga intressen i händelse av en tvist, såsom för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Kategorier av personuppgifter:

Alla de kategorier av personuppgifter som anges i avsnitt 3.2.

Rättslig grund: Vi behandlar dina personuppgifter baserat på Vitals berättigade intresse då vi bedömer att vårt intresse av att skydda våra intressen i händelse av tvist väger tyngre än ditt intresse av skydd för personuppgifterna. 

Lagringstid: Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata våra rättsliga intressen i händelse av en tvist.

4. HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter vi behandlar om dig är främst den information du tillhandahållit när du väljer att besöka vår Hemsida, kontakta oss eller på annat sätt kommunicera med oss eller när du genomför ett köp. 

Vital använder även cookies och liknande teknik från vilken vi samlar in information för att förbättra och tillhandahålla vår Hemsida och våra Tjänster, såsom för att analysera användarstatistik. För mer information om hur vi inhämtar uppgifter från cookies, se vår Information om cookies

5.   LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de syften för vilka de samlades in i enlighet med denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver dina personuppgifter tar vi bort uppgifterna från våra system, databaser och säkerhetskopior. För mer information om hur länge vi behåller dina uppgifter för de olika ändamålen, se tabellerna i avsnitt 3.2.

6. MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vital kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, såsom IT-leverantörer, betalningsförmedlare och andra företag som vi samarbetar med för att kunna tillhandahålla vår Hemsida och genomföra köp.

När vi inhämtar information från tredjepartscookies kommer vi att dela dina personuppgifter med bland andra Google Inc. Dina uppgifter kan även komma att delas med social media-plattformar för det fall vi väljer att marknadsföra oss via sådana plattformar eller om du väljer att interagera med oss där. 

Vi kan i vissa fall även vara skyldiga att dela dina personuppgifter med myndigheter eller andra tredje parter i samband med revisioner, domstolsförfaranden eller av andra liknande skäl. 

Slutligen kan vi behöva dela dina uppgifter, såsom angivits ovan, i händelse av fusioner, avyttringar, omstruktureringar, omorganisation, upplösning och annan försäljning eller överföring av Vitals tillgångar samt för att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon tredje part.

7.  AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

7.1 Vi använder oss inte av behandling för automatiskt beslutsfattande.

8.   VAR DINA UPPGIFTER BEHANDLAS

8.1 Vital kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något sådant land kommer vi att se till att dina personuppgifter skyddas och att överföringen sker i enlighet med tillämplig lag.

8.2 När vi genomför en överföring till ett land som saknar ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen kommer vi att använda någon annan lämplig överföringsmekanism som rättslig grund för överföringen, såsom standardavtalsklausuler (SCC) som utfärdats av Europeiska kommissionen. För att du effektivt ska kunna utöva dina rättigheter enligt SCC:erna har du bland annat en rätt att få en kopia av SCC:erna samt att bli underrättad om mottagarnas identitet.

9. DINA RÄTTIGHETER

9.1 Vårt ansvar för dina rättigheter

Vi ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

Vi är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi inte har möjlighet att företa den åtgärd du begärt inom en månad kommer vi att informera dig om anledningen till fördröjningen och om din rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten samt att söka rättsmedel.

All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

9.2 Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning 

9.2.1 Du har rätt att begära:

(i) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en skälig administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.

(ii) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, anonymisera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

(iii) Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om: 

 • personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem, 
 • vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,
 • du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,
 • vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt, eller
 • vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller om det är nödvändigt av något annat starkt vägande skäl.

(iv) Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar användningen av dina uppgifter.  Du har rätt att begära begränsning när:

 • du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse, under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,
 • användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,
 • vi som personuppgiftsansvarig inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
 • du har invänt mot behandlingen, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot personuppgifter enligt avsnitt 6 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

9.3 Din rätt att invända mot användning 

Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning (se avsnitt 3 ovan). Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen.

9.4 Din rätt till dataportabilitet 

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överfört dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss.

9.5 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet 

9.5.1 Du har rätt att inge eventuella klagomål till tillsynsmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se) om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

10.   VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER 

10.1 Vital är mån om att du alltid ska känna dig trygg när du tillhandahåller information om dig till oss. Vi har därför vidtagit både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive behörighetsbegränsningar och regelbundna interna kontroller, för att på bästa sätt kunna skydda dina personuppgifter mot exempelvis obehörig åtkomst, ändring eller förlust av information. I händelse av en säkerhetsincident som på ett betydande sätt kan komma att påverka dig kommer vi att kontakta dig.

11. COOKIES

11.1 Vital använder cookies och liknande teknik (“cookies”) på vår Hemsida för bland annat som ett led i att kunna förbättra din upplevelse hos oss och för att för att förenkla och anpassa vår Hemsida efter dina behov och din efterfrågan. I vår Information om cookies förklarar vi mer  i detalj hur vi använder cookies och vilka val du har när det gäller användningen av cookies.

12.  FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICTÝ

12.1 Vital har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn kommer alltid att vara tillgänglig på vår hemsida. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få information om ändringarna inom rimlig tid innan de börjar gälla.

13.   SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på kundservice@vital.se.

Denna Integritetspolicy uppdaterades senast den 21 mars 2022.

Varför Vital?

Din hälsa i dina händer

 • Ger dig kunskap och kontroll över din hälsa

 • Följ dina värden hur de utvecklas över tid

 • Enkla och tydliga resultat inom några dagar

 • Inga väntetider på remiss från läkare för att beställa hälsokontroll/enskilda tester

 • För både privatpersoner och företag

 • Hälsokontroller framtagna av erfarna läkare

 • Läkare granskar alla resultat

 • Vi samarbetar med över 100 ackrediterade lab i Sverige, över 70 i Stockholm

 • Första provsvaren oftast inom några timmar

 • Blodprovet tar bara några minuter

NYCKELTAL

Över

150 000

tester analyserade

Kundnöjdhet

9,2/10

Betyg på Google

4,8 / 5

Gå till varukorgen: : kr