Skip to content
Vitals läkare

Möt läkarna på Vital

Vitals läkare utvärderar alla provsvar och ger en sammantagen bedömning av just dina värden.

Vitals läkare analyserar, kommenterar och ger rekommendationer på alla hälsokontroller

Vi vill ge dig bästa möjliga nytta av resultaten från din hälsokontroll. Därför låter vi alltid en läkare kommentera resultaten. Detta görs både för att ge dig en bättre bild av vad just din kombination av värden egentligen betyder. Och för att där det behövs ge en rekommendation om ditt nästa steg. Här nedan möter du några av dessa läkare som analyserar Vitals hälsokontroller.

Läkare på Vital

Ron Liebkind, medicinskt ansvarig läkare

Ron är medicinskt ansvarig läkare för Vital. Han ser till att alla hälsokontroller och våra läkare håller de högt uppställda krav på kunskap och trygghet som ställs. Det är Ron som ansvarar för att granska alla artiklar med information om respektive värde.

Utöver uppdraget för Vital är Ron även verksam inom primärvården i vårdgruppen Meliva där runt 100 000 svenskar är listade patienter.

Vital läkare

Lukas Labonté

Lukas har arbetat som läkare på Vital sedan start och har hjälpt hundratals av våra kunder med utvärderingar av resultat. Oftast är det enbart enstaka avvikande värden som man själv kan påverka, där han ger rekommendationer på åtgärder.

Vital läkare

Marcela Nowak

Även Marcela har varit med sedan start och säkerställer att alla Vitals kunder får sina provsvar kommenterade snabbt efter att alla prover är färdiganalyserade.

När det är något värde som starkt avviker från referensvärde eller vid behov rekommenderar hon exempelvis kontakt med ordinarie vårdcentral för vidare utredning eller uppföljning med ny provtagning efter några månader.

Populära hälsokontroller på Vital

[trustindex no-registration=google]

Go to cart: kr